AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable

AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable,Copper Wire 4-Channel Cable AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated, Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable, Big Data Storage for Cloud Computing: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable,Affordable prices,best prices, best service,Save even more with Free Pickup + Discount. Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big psihoterapija-belin.si.

AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable

AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable
AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable
AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable
AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable
AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable
AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable
AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable
AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable

AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable

AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable, Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable, Big Data Storage for Cloud Computing: Computers & Accessories. Buy AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable, Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable, Big Data Storage for Cloud Computing: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Silver plated copper wire. 4 - channel, signal channel transmission speed up to 10Gbps / sec. 。 Compliant with the SFF-8436 protocol standard. 。 High-speed data transmission for cloud computing, data centers, servers, high-speed network cards, big data storage, disk arrays, high-speed networks, VR, unmanned vehicles, etc. 。 Installed inside the device, taking up little space. 。 Suitable for HP, for Cisco, for HUAWEI, for IBM, for DELL, for Lenovo, for H3C, for ThinkServer, for ASUS Inspur, for ZTE, etc. 。 Feature:。1. Silver plated copper wire. 4 - channel, signal channel transmission speed up to 10Gbps / sec.。2. Compliant with the SFF-8436 protocol standard.。3. Installed inside the device, taking up little space.。4. High-speed data transmission for cloud computing, data centers, servers, high-speed network cards, big data storage, disk arrays, high-speed networks, VR, unmanned vehicles, etc.。5. Suitable for HP, for Cisco, for HUAWEI, for IBM, for DELL, for Lenovo, for H3C, for ThinkServer, for ASUS Inspur, for ZTE, etc.。Spezifikations:。Material: silver plated copper wire。Length: 100M。Channel: 4 channel。Transmission speed: 10Gbps / sec。Package List:。1 * Cable。 。 。 。

AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable
AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable
AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable

Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Pathway Covered with Fallen Leaves Through in Fall Forest Vibrant Tree Theme USB Cable USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging. Fast-acting fuse Axial lead glass fuses 6 mm x 30 mm 250 V F15A 3 pieces, Type-C Charger Cord Power Wire Compatible with Samsung Galaxy A71 5G A51 A50 A21 A20 A11 A10e A01 Purple 10ft USB Cable for Galaxy A01 A10e A11 A21 A20 A50 A51 A71, AT-C-26-4/4/S-5 Pack of 50 CABLE MOD 4P4C PLUG-PLUG 5. Star W MAN-Dalorian The Child BABY YODA Multi Charging Cable Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More. Parts Express Momentary N.O Snap Mount Push Button Switch. 15Pcs HFP50N06 50N06 To-220 Semihow 60V/50A Low Voltage Mosfet New Ic, Demon Slayer Kimetsu No Yaibasuitable for Any Mobile Phone Three in One Data Line. SABRENT SABRENT USB 2.0 EXTENSION CABLE 32 FEET 10 METER ACTIVE BOOSTER CB-USBXT /. Lysee Data Cables 2019 Replacement USB Data Sync Charging Cable Charger For Garmin Forerunner 245/245M fenix5 Instinct vivoactive3 fast ch, 2NC BCH8-40M 230V 2P 40A Din Rail Household AC Contactor with Manual Control Switch for Building Electrical Control, POSITAL IXARC UCD-IPH00-XXXXX-VRS0-PAM Incremental Rotary Encoder. H2AAT-10103-G8 Pack of 250 JUMPER-H1502TR/A3048G/H1502TR 3. uxcell 2 Pairs Binding Post Terminal Banana Plug Jack Socket 0.94-inch Length M6 Thread Power Amplifier Connector. Cables UK Cat6 UTP 24 AWG Flush Moulded Patch Lead Black 4m.


AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable Big Data Storage for Cloud Computing Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable


Silver Plated Copper Wire 4-Channel Cable, Big Data Storage for Cloud Computing: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy AMONIDA AIQ-YP19016 Transmission Cable,Affordable prices,best prices, best service,Save even more with Free Pickup + Discount.