Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483

Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483,MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483 Integra,Integra MFLK16 Moutning Flange, 16" Kit: Electrical Boxes: Industrial & Scientific,Satisfaction Guaranteed,A fun and fashionable brand,Hottest Online Products at the Hottest Prices. Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483 Integra MFLK16 Moutning Flange 16 psihoterapija-belin.si.

Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483

Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483
Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483
Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483
Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483
Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483

Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483

Integra MFLK16 Moutning Flange, 16' Kit: Electrical Boxes: Industrial & Scientific. Integra MFLK16 Moutning Flange, 16" Kit: Electrical Boxes: Industrial & Scientific. This MFLK16 mounting flange kit is suitable for use with electrical enclosures. It consists of two 16" flange mounts made of polycarbonate for resistance to corrosion, and mounting hardware. This mounting flange kit is suitable for use with a matching electrical enclosure in a wide range of electrical applications.。 Enclosures manufactures thermoplastic electrical enclosures for the alternative energy, marine, water, oil and gas, and communications industries.  The company, founded in 000, is headquartered in Mentor, OH.。What's in the Box?Two flange mounts。Mounting hardware。 。 。 。

Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483

14.24Inwx29.86Inl Cover Surface, Plastic Cap 6x6x7mm Tactile Push Button Switch 10pcs 10x C1 GC-EP5X-WZQP-CA Yellow 10 Pieces, Set of 6 Earth Bulb brand CFL A20 1100 Lumens 75 Watts Light Bulbs EarthTronics H&PC-87506. Connect a RS-232 Serial Device to a USB 2.0 Port Universal Plug & Play TRENDnet USB to Serial Converter TU-S9 Easy Installation. TVS DIODE 12V 18.8V DO214AC SMA6J12A R3G Pack of 100. GLEDOPTO E26 Smart LED Bulb Colour Dimmable RGB CCT 6W Light Bulbs Compatible with Zigbee Hub Android iOS System Smart Phone App Control Voice Control Zigbee Hub Required, No WiFi Bulb, PRO OTG Power Cable Works for HTC Droid Incredible HD with Power Connect to Any Compatible USB Accessory with MicroUSB. Siemens BQ1B055 55-Amp Single Pole 120-Volt10KAIC Lug In/Lug Out Breaker Siemens HI. 10 pieces Crystals 11.0592MHz, BokWin 3mm Diameter 5m Length Clear Heat Shrink Tube 2:1 Electrical Insulation Tube Wire Cable, - 10 ft StarTech.com M IEEE 1394 M 1394_10 IEEE 1394 Cable - 6 pin FireWire 6 pin FireWire. RES SMD 1.3M OHM 5% 1/10W 0603 CRCW06031M30JNEA Pack of 350. Cable Length: 1m Cables Occus 1 Meter 3.3 Feet Mini SAS 4i SFF-8087 36 Pin Male to 4 SATA 7-Pin Splitter Adapter Cable. Panel Mount 20AMP LITTELFUSE 342.838 Fuse Holder 250V. Modem,Gaming/2000 MHZ 10 Pack 24AWG Black 40Gigabit/Sec Network/High Speed Internet Cable for Router Professional Series InstallerParts Ethernet Cable CAT8 Cable 2 FT.


Integra MFLK16 Moutning Flange 16 Kit 16 Kit Mum Industries MFLK16-P483


Integra MFLK16 Moutning Flange, 16" Kit: Electrical Boxes: Industrial & Scientific,Satisfaction Guaranteed,A fun and fashionable brand,Hottest Online Products at the Hottest Prices.