SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box

SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box,Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for,Buy SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box: Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Great prices and Fast Shipping,discount activity,Prices Drop As You Shop,freebies are shared everyday,A variety of unusual and unique products. AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box SLLEA HDMI Cable Audio Video psihoterapija-belin.si.

SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box

SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box
SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box
SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box
SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box
SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box

SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box

SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box: Electronics. Buy SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box: Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ★Cable Length : 6FT 。 ★SHIPPING: Same Day Shipping ! Except weekends and Holidays! 。 ★INDUSTRY QUALITY:100% Brand New Cables Are Tested BY Manufacture With High Quality ! 。 ★COMPATIBILITY: 100% fitting ,it will work perfectly with your device ! Please Double Check the Connector End and Machine Model Before Bid! 。 ★MONEY BACK GUARANTEE: 30 Days Money Back Guarantee / 60 Days Free Exchange With Paid Return Label / 1080 Days Anytime Worry-Free Warranty! / Please don't hesitate to contact us if any questions or concerns - we are here to help! 。 HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord For Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WIFI XBMC Media Box 。 。 。

SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box
SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box
SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box
SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box

x2 ST MICROELECTRONICS STTH1002CBY-TR Dual Center Tap 8 A 200 V 25 ns SMT Automotive Ultrafast Diode s TO-252-2 item. 15133-0501 Pack of 20 Specialized Cables Pico-Clasp 5CKT CBL ASSY SR 100MM WHITE, USB Data Hot Sync Straight Cable for the HP PhotoSmart 433 Gomadic TipExchange enabled. Continuous strip of 500 Thick Film Resistor 0805 1% 1/8W RC0805F Yageo 6.19K ohm 100ppm SMD Surface Mount. 0845250032-08-G9-D 8 PRE-CRIMP A1857/19 GREEN Pack of 10. LSOH Including Test Protocol 2 m LINDY UTP Cat 6 Cable Blue. Pack Of 100 Bourns ESD Suppressors/TVS Diodes 45volts 1.5kW 5% Bi-Dir AEC-Q101. 3Pcs GU10 Ceramic wire connector LED Lamp Holder Light Socket Base Converter 15cm long, 7Pcs 2SK1060 K1060 N-Channel Enhancement Mosfet, 40Ft Cat.6 Molded Snagless Patch Cable Yellow. CLASSYTEK 5-Pack SlimRun Cat6A Ethernet Network Patch Cable 7ft Purple. RES ARRAY 4 RES 100K OHM 0804 Pack of 400 MNR04MRAPJ104. OMNIHIL AC Power Cord Compatible with Respironics REMStar CPAP Plus M-Series Model 200M OMNI0007003.


SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box


Buy SLLEA HDMI Cable Audio Video AV to HD TV HDTV Cord for Jadoo 4 Jadoo4 IPTV TV Wireless Android WiFi XBMC Media Box: Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Great prices and Fast Shipping,discount activity,Prices Drop As You Shop,freebies are shared everyday,A variety of unusual and unique products.