Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack

Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack,foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack Bootless 4, Bootless, 4 foot - 2 Pack: Computers & Accessories,Cat6 Orange Ethernet Patch Cable,Quality and Comfort,In the official online store,We offer a Satisfaction Guarantee at its best. Ethernet Patch Cable 2 Pack Bootless 4 foot Cat6 Orange psihoterapija-belin.si.

Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack

Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack
Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack
Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack
Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack
Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack

Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack

Cat6 Orange Ethernet Patch Cable, Bootless, 4 foot - 2 Pack: Computers & Accessories. Cat6 Orange Ethernet Patch Cable, Bootless, 4 foot - 2 Pack: Computers & Accessories. High Performance RJ45 Ethernet Patch Cable provides universal connectivity for LAN network components such as PCs, computer servers, printers, routers, switch boxes, network media players, NAS, VoIP phones, PoE devices, and more 。 Future-proof your network for 10-Gigabit Ethernet (backwards compatible with any existing Fast Ethernet and Gigabit Ethernet); Meets or exceeds performance in compliance with the TIA/EIA 568-C.2 standard 。 The connectors with gold-plated contacts, resist corrosion, provide durability, and ensure a secure connection; Bare copper conductors enhance cable performance and comply with UL 444 specifications for communications cables 。 Flexible and durable cable with high bandwidth of up to 550 Mhz (CAT6) guarantees high-speed data transfer for server applications, cloud computing, video surveillance, and online high definition video streaming 。 Minimal noise and interference, due to its 4-pair of unshielded twisted copper strands and tough, yet flexible PVC jacket. A heavy duty, snag-less molding makes installation and cable handling effortless. 。 Overview:。 The C&E Cat6 Bootless Snagless Network Patch Cable offers universal connectivity to computers and network components, such as routers, switch boxes, network printers, network attached storage (NAS) devices, VoIP phones, and PoE devices. C&E patch cables are available in various different colors and in various lengths ranging from 1 foot to 200 feet. Color-code, customize, and organize your home or office network with our highly rated network cables.。 Main Features:。 • Connects network components in a wired LAN at data transmission speeds up to 1 Gbps.。 • 24 AWG cable exceeds TIA/EIA standards & 550 MHz bandwidth (CAT6).。 • 50-micron male RJ45 connectors per end, with corrosion-resistant gold-plating.。 • 4PR UTP copper strands for minimal noise, interference & crosstalk.。 • Tough, yet flexible PVC jacket & heavy-duty, snag-less mold.。 Built for Future-Proof Speed and Reliable Connectivity:。 This cable provides exceptional transmission performance and low signal losses. It supports up to 550 Mhz (cat6) is suitable for Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, and 10-Gigabit Ethernet. All C&E cables are made of 100% bare copper wire as opposed to copper clad aluminum (CCA) wire, therefore fully compliant with UL Code 444, which requires pure bare copper wire in communications cables. Our patch and bulk cables are used by data centers around the world.。 Specifications:。 • Cable Type:CAT6 4-Pair UTP.。 • Outside Diameter: 5.8 ± 0.3 mm (0.23 ± 0.01 inch).。 • Connector Type: RJ45.。 • Conductor Material: 100% Bare Copper.。 • Contact Plating: 50 Micron Gold Plated.。 • Conductor Gauge: 24 AWG.。 • Cable Performance:Up to 550 Mhz (Cat6).。 • Cable Structure: Stranded.。 • UL Listed, TIA/EIA 568-C.2 Verified, RoHS Compliant.。 • Power over Ethernet (PoE) and Voice over IP (VoIP) Compliant.。 。 。 。

Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack
Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack
Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack
Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack
Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack

90mm Aluminum Heatsink Fan Quiet Spin Technology AMD High-Brightness LEDs for Intel LGA Boliaman 2 Continuous Direct Contact Heatpipes. Pc Surface Aluminum Alloy Shell N/C The Rising of The Shield Hero Anime Round Three-in-One Charging Cable TPE Cable. 100 Qty Divine Lighting GDC 1A Slow-Blow Fuse T1A 250v GDC1A GDC 1A GDC 1A Slow-Blow Fuse T1A 250v Glass 5x20mm, Zinc Die cast 2.38 Diameter 1-1/4 Trade Size O-Z/Gedney HUBG-125DN Watertight Hub Grounding Style 1.9 Length Insulated Pack of 10. CableMax USB 2.0 High-Speed Active Extension Cable 16ft.. Atlas Copco Inmotion ABB DSQC345C SERVO Drive Rectifier Unit 3HAB8101-3/12B. Honeywell YL7220A7503 Jade Economizer Systems with Dry Bulb with Non-Communicating DCA. Adjustable Lever 1 to 3.75 Wide Roller Eaton E50KL537 Limit Switch Operator. Uses Gomadic TipExchange Technology Coiled Power Hot Sync USB Cable for the Bushnell Yardage Pro XGC XG with both data and charge features. Network Cables Online-Red 100ft Bubble Style CAT6 Network Patch Cable. 2 Pack CoolKo Fastest Strongest Magnet 2.1 A Black Magnetic Braided Micro USB Charging Cable for All Type C and Micro USB Android Smart Phones and Tablets Bonus USB LED Light 1.5M 5 Feet. 5 Items 3+Tab Trans MOSFET N-CH 650V 24A 3-Pin TO-220FP SIHA24N65EF-E3, 5m CAT6 Ultra-Thin Flat Ethernet Network LAN Cable LIAOTIAN Patch Lead RJ45 Black Color : Blue.


Bootless 4 foot Cat6 Orange Ethernet Patch Cable 2 Pack


Bootless, 4 foot - 2 Pack: Computers & Accessories,Cat6 Orange Ethernet Patch Cable,Quality and Comfort,In the official online store,We offer a Satisfaction Guarantee at its best.