WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M

WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M,5M WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT,Buy WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug - 16,4FT (5M): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Easy to use and affordable,Online Shopping Retailer,Find the good product you want here. Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M WAudio Hi-End Hifi Audio AC psihoterapija-belin.si.

WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M

WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M
WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M
WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M
WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M
WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M

WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M

WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug - 16.4FT (5M): Electronics. Buy WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug - 16.4FT (5M): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ❤️ HIFI power cord, work with power filter, turntable, amplifier, CD player, DAC and any hifi components. 。 ❤️ HI END power cable, 100% mylar foil shield for outstanding rejection of EMI and RFI. 。 ❤️ AUDIOPHILE power cable, greatly reduces noise and enhances the entire audio system with wider dynamics. 。 ❤️ SUPER PURE copper multi conductors made, perfect replacement for old, unreliable power cables. 。 ❤️ SATISFACTION GUARANTEED: 30-Day money back and 5-Year warranty. 。 This high quality AC power cable handles high current and effectively reduces noise of entire system with wider dynamics, improved rhythm and overall gains beyond expectation. It is a perfect match to power filter, turntable, amplifier, CD player, DAC and any Hi Fi components. 。 Cable diameter: 7mm 。 Cable material: Super Pure Copper Multi Conductor Power Cable 。 Plug A: US standard plug 。 Plug B: 900CR IEC connector 。 Specifications: 5A, 25V 。 Max Input: Cable external covering: black color braided PET expandable sleeving 。 Package Contents: x power cable with US plug 。 。 。

WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M
WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M
WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M
WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M

Ghostek NRGline Series 10 FT Tough Braided Micro USB Charging Cables Gray, SABMB216 SUPERCAPACITOR AUTOBALANCING PCB Pack of 2. E12 Base Vintage Edison G14 Clear Glass Globe Bulbs Non-dimmable Version 3000K Soft White 2W Filament LED Light Bulbs CRLight LED Candelabra Bulb 25W Equivalent 250 Lumens 3 Pack. 1725-RPM Sleeve Bearing Motor Fasco 48 Frame 115/230-Volt 6.2-Amp AO Smith RS1035A Cap Start Resilient 1/3-HP. Fixed Inductors 8.2uH 20% 1MHz 100 pieces, CNC Pulse Encoder Hand Wheel Pulse Encoder Ultra-Thin High Reliability Material Professional Design for CNC Milling Machine White. RoHS Listed 45W 3500K Troffer Dimmable LED Flat Panel Light Easy Installation Aura 2x2 LED Light Drop Ceiling UL 4 Pack White Frame DLC CE. SCHNEIDER ELECTRIC Miniature Circuit Breaker 120/240-Volt 125-Amp QOM125VH Panel Pc Perf F.Disk 15 Dc 0 Slot Vjc, Cat5e White 25 ft 7.62 m L-COM TRD855FLAT-WHT-25-Ethernet Cable RJ45 Plug to RJ45 Plug. Axiom Memory SOLUTIONLC 15FT CAT6 BENDNFLEX. W/Guards Delta Electronics EFB0924HHE Dual Fan Assy, Accessory USA 6ft USB Cable Laptop PC Data Sync Power Cord for Dymo LabelManager PnP Thermal Transfer Printer Wireless Plug N Play Label Maker 1812570 DYM1812570. Black OTG Micro-USB to USB 2.0 Right Angle Adapter Works for Oppo A7 is High Speed Data-Transfer Cable for Connecting Any Compatible USB Accessory/Device/Drive/Flash/and Truly On-The-Go!.


WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug 16.4FT 5M


Buy WAudio Hi-End Hifi Audio AC Power Cable Power Cord US Plug - 16,4FT (5M): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Easy to use and affordable,Online Shopping Retailer,Find the good product you want here.