2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black

2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black,5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black 2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack,Buy Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation, 2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet(2019 Release)-Black: Read Electronics Reviews -,Great quality,Fast Shipping, Easy Returns,Hottest Online Products at the Hottest Prices. Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black 2019 Release Fast Charger Cord psihoterapija-belin.si.

2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black

2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black

2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black

Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet(2019 Release)-Black: Computers & Accessories. Buy Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation, 2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet(2019 Release)-Black: Read Electronics Reviews -. 【Replacement for】: USB Type C Connector, Only Replacement for New Fire HD 10 Tablet and New Fire HD 10 Kids Edition (9th generation - 2019 release) and other USB C Phones and Tablets. 。 【Fast charger】: 5A Fast Charging Cord, Providing a Much Faster Charging And Data Exchange Than Other Generally Cables.Quick Charger for Your New Fire HD Tablet . 。 【Specification】:Fire Tablet USB C Charger Cable 2Pack ,1 x 5FT&1x6.5FT 。 【Warranty】- 30 days Refund - 12 Months Exchange, 100% Customer Satisfaction , 24 hrs. Email Support. 。 【Also Compatible for】:Samsung Galaxy Tab A 10.1”(2019), 10.5”(2018), Tab S5e S6(2019), S4 10.5”(2018), S3 9.7 ”(2017), Aamsung Galaxy S10 S9 S8 Plus Phone and other USB Type C cable device. 。 Safety:  。The Kindle Fire Fast Charger Cable : Charge at The Same Time at The Fastest Speed on Your Devices. The Cables Core Ensure Superior Data Transfer with Fast and Stable Charging。Compatible:。Note: 。USB Type C Connector, Only Compatible for New Fire HD 10 Tablet and New Fire HD 10 Kids Edition (9th generation - 2019 release)。 5A Fast Charging Cord, Providing a Much Faster Charging And Data Exchange Than Other Generally CablesSpecification :。Kindle Fire Tablet USB C Charger Cable 2Pack , 1 x 5FT&1x6.5FT。30 days Refund - 12 Months Exchange, 100% Customer Satisfaction , 24 hrs. Email Support. 。 。 。

2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black
2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black

50 Items Inductor Power Shielded Wirewound 680uH 20% 1KHz 58Q-Factor Ferrite 160mA 3.75Ohm DCR T/R SRR7032-681M, EMC GASKET VERTICAL 6U VERSION 2, Pack of 10, Transistor Output Optocouplers Photodarlington Out Single Ctr 1000%, PST@ E27 12W 120x3014SMD 1200LM 6000K Cool White Light LED Corn Bulb AC85-265V, SLLEA 3.3ft USB Cable for Brother HL-2230 HL-2240 HL-2270DW HL-2275DW HL-2280DW Printer, Silverstone SST-CPU06G-500 Nylon Braided and Aluminum Shell Reversible USB-C to USB Type-A Female Cable 0.5 Meter Gold, 4 Pack Cat5e Networking Ethernet UTP Patch Cable Cat 5e Snagless Molded Boot Cable for PC / Router / PS4 / XBOX / Modem White ED743826 4.2M 350Mhz, 14 Feet/4.2 Meters 14 FT. ADS4249 14-BIT ADC TEXAS INSTRUMENTS TSW1265EVM EVAL BOARD, Patch Cord Ethernet Cord UTP Cat7 Cable 15m, 25 Items 2+Tab STD4NK80ZT4 Trans MOSFET N-CH 800V 3A 3-Pin DPAK T/R. Magellan 2:1 Ratio Polyolefin Heat Shrink Tubing HellermannTyton 1 1/2 ID x 48 Length Black, Pack of 10 5.0SMLJ30A-TP TVS DIODE 30V 48.4V DO214AB, MOSFET 200V N-Channel a-FET Logic Level 50 pieces, 15cm,R61SL ADT-Link Riser PCIe 1x PCI-E x1 to Mini PCIe Half mPCIe Riser Adapter Card Elbow Design Gen3.0 Cable 8Gbps Mini PCI-E 1 PCI-Express, Pack of 100 TVS DIODE 8.5V 17V SOT23-3 SZMMBZ12VALT1G, Snagless/Molded Boot Cat5e White Ethernet Patch Cable Pack of 4 35 Feet. Pack of 25 7W /-75 ppm SMD 0.047 Ohms .5 tol SLN5TTED47L0D Current Sense Resistors. Pack of 100 18 V DO-214AA SMBJ Series SMBJ18CA 2 Pins SMBJ18CA TVS Diode 29.2 V Bidirectional.


2019 Release Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation,2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet -Black


Buy Fast Charger Cord Replacement for Kindle Fire 9th Generation, 2 Pack 5A USB C Charging Cable Compatible for New Fire HD 10 Kids Edition Tablet and New Fire HD 10 Tablet(2019 Release)-Black: Read Electronics Reviews -,Great quality,Fast Shipping, Easy Returns,Hottest Online Products at the Hottest Prices.