14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs /Pack

14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs /Pack,Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs /Pack 14, STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable, 10 Pcs /Pack: Cat 6 Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy 14 Ft,Best Shopping Deals Online,we make online shopping easy,Low price guaranteed with free shipping. Stranded Patch Cable 10 Pcs /Pack 14 Ft STP CAT6a 600-MHz psihoterapija-belin.si.

14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs /Pack

14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs //Pack
14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs //Pack
14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs //Pack
14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs //Pack
14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs //Pack
14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs //Pack
14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs //Pack
14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs //Pack

14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs /Pack

14 Ft, STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable, 10 Pcs /Pack: Computers & Accessories. Buy 14 Ft, STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable, 10 Pcs /Pack: Cat 6 Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Transfer speeds up to 1 Gigabit 。 Connects a Computer to a DSL/Cable Modem, Hub, Switch, Router, Game......etc. 。 Connects a Xbox to a DSL/Cable Modem, Hub, Switch, Router…..etc. 。 PC, Sun Micro, and Mac Compatible. 。 Supports high-end applications such as 10GBASE-T. 。 Features: Improves your existing 100BaseT cabling loss by up to 75% Compatible with new 1000BaseT Gigabit Networks Transfer speeds up to 1 Gigabit Meets or exceeds Category 6A and Category 5e specifications Unique Design Snagless Both with Strain Relief Special Connector Two Rows RJ-45 Network Connectors 10/100 and 1000 Base-T Compatible Cable Jacket PVC 。 。 。

14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs //Pack

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs /Pack

Color Name: red Davitu Cables Car USB Charger Quick Charge 3.0 2.0 Mobile Car Charger 2 Port USB Fast Car Charger for Honda 12V/24V Adapter - Adapters & Sockets. 4 oz Remington Industries 27SNSP.25 Magnet Wire 0.0151 Diameter Red 400' Length 0.0151 Diameter Elektrisola Enameled Copper Wire 27 AWG 400 Length, PRO OTG Cable Works for vivo Z1 Pro Right Angle Cable Connects You to Any Compatible USB Device with MicroUSB, 3000 item 85 °C Ultra Miniature Quartz Crystal 40 to ABRACON ABM10-16.000MHZ-D30-T3 ABM10 Series 16 MHz ±20 ppm 10 pF s, 1200MHz 2 x 4 x 2 x 0.58 AWG23 PIMF 7 S/FTP 100 m Orange InLine 77100I Patch Duplex Installation Cable Cat. 4 Pack LED Light Bulb 100W Equivalent by Ampoulight A19 Warm White 3000K 1600LM Non-Dimmable E26 Medium Screw Base 15W Light Bulb. Fịnger Vibrạdors 10 Spẹed USB Rẹchargeable gspọtter Mạssager Fọr Wọmen-Tọys for Sẹx for Cọuples-Vibrạtor Sẹx Tọy Ạdults Tọys. Audio-Technica USB cable 0.15m AT-EUS1000mr 0.15, Pack of 1 HV BCM 260-410V EVALUATION BOA BCM6123ED1E13A3T0R, 5mm Through Hole Original Genuine LED 550-0204F LED Circuit Board Indicator Single Green Diffused 2.1V 20mA Round with Domed Top T-1 3/4 Color : White, 7V ESD Suppressors Uni-dir 10mA 10 pieces.


14 Ft STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs /Pack


STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable, 10 Pcs /Pack: Cat 6 Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy 14 Ft,Best Shopping Deals Online,we make online shopping easy,Low price guaranteed with free shipping.