red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch

red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch,Data Cable with Locking Latch 24 Inch red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD,3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch (red): Computers & Accessories,Best Price,Buy on the official website,Discover The Largest Selection Of Luxury. Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch red 3 Pack SATA III psihoterapija-belin.si.

red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch

red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch
red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch
red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch
red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch
red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch

red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch

3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch (red): Computers & Accessories. 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch (red): Computers & Accessories. SATA III cables are used to connect the motherboard and host controller to internal Serial ATA hard drives and DVD drives, allowing you to quickly upgrade your computer to expand storage space. 。 This cable connects the motherboard and host controller to the internal Serial ATA hard drive and DVD drive. 。 Productivity: High quality spring steel locking connector ensures a secure connection between the drive and the motherboard 。 3-pack Combination: Three SATA III cables are a cost-effective way to provide replacement or backup for different SATA systems or RAID configurations. 。 Secure connection: Lock the latches on both ends of the cable to ensure a secure connection for fast and reliable file transfer. 。 Specification:。 Side 1: 7-pin SATA plug。 Side 2: 7-pin SATA plug。 Cable length: 0.45 meters. Latest SATA revision 3.0 up to 6 Gbps。 Backward compatible with SATA 1.0, 2.0 ports。 Please note that the data transfer of the SATA subsystem is limited to the slowest device.。 。 Features:。 We specialize in the ideal design of all high quality cables。 We not only own the brand, but also have an innovative team with the ability to manufacture our own factories.。 We offer a two-year worry-free warranty and lifetime technical support to all buyers.。 。 Package Includes:。 3 * SATA III cable。 。 ★ Excellent quality, fast delivery, easy after-sales service " We strive to provide customers with satisfactory service." 。 ★ Two types of delivery: Fast delivery will be made within 3 days. 3-7 DAYS. 。 ★ If you have questions, you can always send us an e-mail. We will answer you as soon as possible. 。 We appreciate your feedback. Please do not leave a negative feedback or A to Z application without asking us for help. Our goal is to provide a first class customer service. We will never let our customer suffer loss.。 。 。 。

red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch
red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch
red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch
red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch

Gas Plasma Arrestors GAS DISCHARGE TUBE Gas Discharge Tubes GDTs 50 pieces. Wooden Texas Red Star Data Line Storage Bag Cable Box Protective Case. 35v 4700uF 22x40 4pcs Nichicon VX Axial Capacitors. 1 Phase AC/DC 17 Amp Motor 6 Pencil Shaft OZTEC 2.4OZ-FSP06OZ-HR275OZ Concrete Vibrator 2-3/4 Rubber Head 6' Pencil Shaft 2-3/4 Rubber Head. PwrON 6ft USB PC Data Cable Cord Lead for Motu Ultralite mk3 MKIII Hybrid FireWire Audio Interface. 3PK USB-C to Micro USB Cable USB-C to Micro USB Female Adapter Reversible Connectors for Apple 12 MacBook 2016 2017 13 15 MackBook Pro 2016 2017 21.5 27 iMac/iMac Pro Silver, 1.5ft 3ft 6ft, H2MXS-3406M DIP CBL Pack of 25 HHDM34S/AE34M/X. IGBSGFN 3 in 1 Universal Interface Multi Charging Cable The Vampire Diaries USB Cable for Most Phones. 15 Value 200pcs Electrolytic Capacitor Assortment Kit Resistor Land, Delta Compel Modern Chrome Single Handle Shower Control Includes Valve D061V, Cleveland FK101900 Large Steam Coil Glass Water G, Philips LED Light Bulb Equivalent to 11 W E27 Smoky Warm White Non-Dimmable Glass. Kindes Highlight Version RGBW Lamp Remote Control Light with Memory LED Bulbs, 30A Range Hall Current Sensor Module, USB CI-V/ICOM Chipset CI-V Cat Control Programming Cable for CT-17 IC-275 IC-756Pro Shortwave Radio.


red 3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch


3 Pack SATA III Cable,SATA Cable III 6Gbps Straight HDD SDD Data Cable with Locking Latch 24 Inch (red): Computers & Accessories,Best Price,Buy on the official website,Discover The Largest Selection Of Luxury.