2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus

2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus,Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus 2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing, PASYOU 6,5FT (2M) USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus - 10 Pack: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Charging Cables,best sellers plus much more,FREE & FAST Shipping,choose from our unique product range today. Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus 2M 10 Pack PASYOU 6.5FT psihoterapija-belin.si.

2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus

2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus

2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus

Charging Cables, PASYOU 6.5FT (2M) USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus - 10 Pack: Computers & Accessories. Buy Charging Cables, PASYOU 6.5FT (2M) USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus - 10 Pack: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Extra Durable: Our cables built with premium quality materials of thick copper wires, heat resistant connectors, and durable housing that ensure long-lasting lifespan and high performance for your devices. 。 Perfect length: 6ft plenty long enough for many occasions, charging devices in bedroom, sofa, kitchen, car and office with much less restricting on the length. 。 Compatibility: Fully compatible with system, without fear of system upgrade. Completely fit for Phone Xs/ Xs Max/ XR/ X/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6/ 6s Plus/ 5s/ 5c/ 5, Pad Air/ Air 2/ Pro, Pad mini/ mini 2/ mini 3/ mini 4, Pad (4th generation), Pod nano (7th generation), and Pod touch (5th generation). 。 Multiple quantities of packaging meet your daily needs, in the bedroom, living room, office, classroom, outdoor, power bank, sharing with family and friends. 。 Perfect Service: The products you ordered in Pasyou enjoy 1-year warranty. If you meet any issue, please feel free to contact us. 。 High-quality copper wires enhance charging & data transfer speed of the cables and protect wires cores from over-heating and resists kinks.。 Our technology ensures a faster charging time while keeping your device completely safe. Easy to carry, it suits every occasions, home, office, car and so on.。Charge and Sync:。These cables make it easy to connect your iPhone or iPad to your computer to sync music and videos to your device.。Add it to your own USB port-equipped wall or car charger, and you can charge your device anywhere.。Use the these cable as replacement for a lost cable or as a convenient extra.。Perfect Compatibility:。These cables can charge and sync the Phone Xs/ Xs Max/ X/ 8/ 8 Plus/ 7/ 7 Plus/ 6s/ 6s Plus/ 6/ 6 Plus/ SE/ 5S/ 5C/ 5, Pad mini, Pad Air, Pad Pro, Pod touch, and Pod nano.。Service:。We provide 1-year warranty and friendly service for our customer. 。If you meet any issue before purchasing or during using, please click "contact seller". We will always be here for you to provide professional and considerate services. 。 。 。

2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus
2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus

0430300002-03-A0 3 PRE-CRIMP A2040A ORANGE Pack of 100. H3 Action Cameras Compatible with Eken H9 Ultra 4K H8 DURAGADGET Rose Gold Micro USB Data Sync Cable, E14 R39 30W Lava lamp spotlight bulb,Reflector shape glass bulb for Interior hallway kitchen. 2-Pack - 2 Feet Blue GOWOS Panel Mount Cat6 Ethernet Cable, Twidec /10Pcs 5A 125 250V AC SPDT 1NO 1NC Long Hinge Semi-Circular Arc Bending Lever Arm Switch Snap Action Button Type 3 Pins Mini Micro Limit Switch KW11-3Z05. 【. Fellowes 6FT PS2 Keyb/Mouse Extension Din6M/Din6F, Cable Length: Other Computer Cables RJ11 6P4C Female to 4 Ethernet RJ45 8P8C Male F/M Adapter Converter Cable Phone. VLMB41P1Q2-GS08 Pack of 100 VLMB41P1Q2-GS08 Vishay Semiconductor Opto Division Optoelectronics. 3 Foot USB Cable A to B. Blue 1Gbps Network/Internet Cable Professional Series BoltLion BL-693659 Snagless Cat5e RJ45 Ethernet Cable 15 Feet 350MHZ 75 Pack. Cat5e 200FT Networking RJ45 Ethernet Patch Cable Xbox \ PC \ Modem \ PS4 \ Router Black Cables Direct Online 907142 200 Feet, MOC206M, 250 VAC 600 ?H RFI Bolt & Nut EMI SCHAFFNER FN2010M-20-08 Power Line Filter 0.1 ?F 20 A.


2M 10 Pack PASYOU 6.5FT Charging Cables USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus


PASYOU 6,5FT (2M) USB Cable Fast Charging Syncing Charger Cords Long Wires Data Lines Certified Durable Compatible for Phone Xs Max XR X 8 Plus 7Plus 7 6s Plus 6 Plus - 10 Pack: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Charging Cables,best sellers plus much more,FREE & FAST Shipping,choose from our unique product range today.