XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down

XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down,Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension,3m 0,6m 1m 1,8m (Cable Length : 0,3m, Color : Up Down): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy XINGLAI Gold Type-C USB 3,1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0,Prices Drop As You Shop,freebies are shared everyday,Get the best new styles for weekend getaways. Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 psihoterapija-belin.si.

XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down

XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb//s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down
XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb//s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down
XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb//s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down
XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb//s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down
XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb//s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down
XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb//s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down
XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb//s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down

XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down

XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0.3m 0.6m 1m 1.8m (Cable Length : 0.3m, Color : Up Down): Computers & Accessories. Buy XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0.3m 0.6m 1m 1.8m (Cable Length : 0.3m, Color : Up Down): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 1. This is a USB-C to USB-C cable, not a USB-C to USB-A cable, so you need a USB-C wall charger to charge the device. 。 2. Support USB 3.1 protocol (support audio and video transmission) 3 。 . These cables are designed according to the USB 3.1 specification. (Support HUB HDMI extension) 。 Important:。1. This is a USB-C to USB-C cable, not a USB-C to USB-A cable, so you need a USB-C wall charger to charge the device.。2. Support USB 3.1 protocol (support audio and video transmission) 3。. These cables are designed according to the USB 3.1 specification. (Support HUB HDMI extension)。USB type: USB 3.1 Type-C。For any questions, you can send us an email at any time. We will reply to you as soon as possible. 。 。 。

XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb//s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down
XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb//s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down

ESD5205P6T6G Pack of 100 TVS DIODE 5VWM 10VC SOT. IP69K Protection Rating White Siemens Industry 3SU1050-0AB60-0AA0 Shiny Metal IP66 IP67 Siemens 3SU10500AB600AA0 Pushbutton 22mm Plastic & Metal, Axiom Memory Solutionlc 10ft Cat5e 350mhz Patch, Conduct-Tite Dorman 85540 Red 10 22-18 Gauge Interior Terminal Star Ring Dorman. Amphenol Part Number MS27466T25F29P, Glenair Part Number 650HS010B11. 20-521 Radio Scanner Power Supply Cord yan AC Adapter for RadioShack PRO-91 Cat.No. Black Professional Quick Charge USB Type-C for Sony Xperia Z3 Tablet Compact 5Ft1.8M Data Charing Cable Plus Extra Strength for Fast & Quick Charge Speeds!. 3/4 NPT Inlet Type Mixing Valve Leonard Valve 1 to 72 gpm Lead Free bronze TM-520B-LF-DT-RF, Xbox Green Volutz Armorcord Micro USB Cable 6.5ft Android Charger Cable Gold Plated Fast Charging Nylon Cord for Samsung Galaxy S7 Edge S6 S5 Sony Xperia X XA Note 5 4. FYL Car Charger AC/DC Adapter for Garmin NUVI 2455 2475 2495 2555 2595 3597 LM LMT. New Module TT105N1600KOF EUPEC Module Original, H2BXT-10106-V8 JUMPER-H1500TR/A3048V/X 6 Pack of 250. 3.3 Black Amphenol CS-SAS2MUKPTR-001 External Mini-SAS Cable 1 m SFF-8088 to SFF-8088. Cable Length: 150mm Computer Cables Yoton New FFC FPC Flexible Flat Cable Forward 1.0mm Pitch 4 pin Width 5mm Length 60mm 80mm 100mm 150mm 200mm. Replacement for Osram Sylvania 64471 Light Bulb This Bulb is Not Manufactured by Osram Sylvania is Compatible with Osram Sylvania 2 Pack, 3 Feet - Gray RJ45 10Gbps High Speed LAN Internet Cord UTP Cat6 Crossover Ethernet Cable Available in 28 Lengths and 10 Colors GOWOS 20-Pack Computer Network Cable with Snagless Connector.


XINGLAI Gold Type-C USB 3.1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0.3m 0.6m 1m 1.8m Cable Length : 0.3m, Color : Up Down


3m 0,6m 1m 1,8m (Cable Length : 0,3m, Color : Up Down): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy XINGLAI Gold Type-C USB 3,1 Male to USB-C Female 90 Degree Extension Data Cable Extender Cord Reversible Design 10Gb/s 0,Prices Drop As You Shop,freebies are shared everyday,Get the best new styles for weekend getaways.