USB C Cable,Vozim 5 Pack 10/6/6/3/3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger

USB C Cable,Vozim 5 Pack 10/6/6/3/3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger,Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger USB C Cable,Vozim 5 Pack 10/6/6/3/3FT USB A to USB C 3A,Buy USB C Cable, Vozim 5 Pack(10/6/6/3/3FT) USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Exclusive, high-quality,Discount Shopping,Get the best new styles for weekend getaways. 10/6/6/3/3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger USB C Cable,Vozim 5 Pack psihoterapija-belin.si.

USB C Cable,Vozim 5 Pack 10/6/6/3/3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger

USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger
USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger
USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger
USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger
USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger
USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger

USB C Cable,Vozim 5 Pack 10/6/6/3/3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger

USB C Cable,Vozim 5 Pack(10/6/6/3/3FT) USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger: Computers & Accessories. Buy USB C Cable, Vozim 5 Pack(10/6/6/3/3FT) USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 【Durable and Flexiable】 Improved construction techniques and materials make a cable that lasts 15× longer. Can bear 20000+ bending body test. 。 【5V/3A Fast Charge】Transfer speed can reach 40~60MB/S (480Mbps), USB C Cable accelerates the charging speed by delivering 5V/3A safe charging power, 【25% faster】compared with other cables which provide 5V/2.4A output. 。 【Wide Compatible】Compatible with Samsung Galaxy S20 /10 / S10e / S9 / Note 9/8 / S8 / S8 +, Razer, Google Pixel 2 / Pixel / Nexus 5X / Nexus 6P, LG V30 / V20 / G6 / G5, Google Pixel,Sony Xperia XZ, Huawei Honor 9, Motorola Moto X4 / Z2, HTC U11 and all USB C compatible phones and tablets. 。 【Protevtive Braided Nylon Material】The durable nylon woven fabric is made of a high-quality aluminum casing that makes the charger cable resistant to oxidation. Excellent resistance to twisting and abrasion. 。 【What you Get】5 Pack Premium Nylon-Braided USB-A to USB-C Charger Cable (1x 10ft/2x6ft/2x3ft), When charging in the bedroom, sofa, kitchen, car and office, you are no longer affected by length. 。 USB C CABLE 。 。 。

USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger
USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger
USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger
USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger
USB C Cable,Vozim 5 Pack 10//6//6//3//3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

USB C Cable,Vozim 5 Pack 10/6/6/3/3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger

093 NYLON HOUSING 319103P201 2 pcs Molex 19-09-2037, Cable Length: 2m, Color: Black ShineBear Thunderbolt 3 USB 3.1 USB-C Male to Thunderbolt 3 Male 40Gbps Cable for Dell XPS13 50cm 1M 2M Black, BALLAST COMPATIBLE T8 4ft led tube 20w 3000 lumens 6500K CLEAR COVER 4pcs, 105-Watt High Wattage CFL Spiral Light Bulb Equivalent to 400W Incandescent E26 Standard Base 2-Pack Warm White 2700K 6000 Lumens Luxrite LR20225. E27 Solid Industrial Triple Lamp Sockets Cord for Kitchens/Dining Rooms/Bars/Restaurants Swpeet Vintage 4 Light Sockets Pendant Hanging Light Cord with Switches E26. E27 LED Corn Light Bulb CRI Ra 95,Photography Video Studio Lighting Light,40W 4000lm-4500lm Daylight Warm Whitefor Garage Workshop Street Lamp Post Lighting Daylight White 40W 4500lm, DSP Digital Signal Processors & Controllers DSC 16bit Gen Prp Fam16 MIPS 32KBFLSH 2KBRAM Pack of 10 dsPIC33FJ32GP102-I/SS, EU Plug AC Charger Wall Travel Charging Car Charger for Nokia 6630 6680 6800 7100 7200 7210 7210 7250. Cable Length: 20cm, Color: 2pcs Connectors 2/5pcs 15 Pin SATA Male to 4 Pin Molex 2 Female IDE HDD Power Hard Drive Cable Adapter HY1104. Pack of 100 12 PRE-CRIMP A2040 GREEN 0039000059-12-G0. EXB-28V513JX RES ARRAY 4 RES 51K OHM 0804 Pack of 400, Galaxy S8 yanw Home AC Wall Charger+5ft USB Cord Cable for Samsung Galaxy S8 Plus. 0845240014-05-Y9 Pack of 100 5 PRE-CRIMP A1857/19 YELLOW. Shower Filters Removes Chlorine Fluorine and Harmful Substances 15 Stage Shower Filter with Vitamin C For Hard Water Showerhead Filter High Output, Multi Charging Cable Portable 3 in 1 Colorful Tribal Ornamented Head of Goat Figure African Totem Tattoo Inspired Design USB Power Cords for Cell Phone Tablets and More Devices Charging.


USB C Cable,Vozim 5 Pack 10/6/6/3/3FT USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger


Buy USB C Cable, Vozim 5 Pack(10/6/6/3/3FT) USB A to USB C 3A Fast Charging Nylon Braided Type C Cable Compatible with Samsung Galaxy and Other C Charger: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Exclusive, high-quality,Discount Shopping,Get the best new styles for weekend getaways.