BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter

BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter,for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service,Customized Service for 0,4mm,5mm,65mm,8mm,1,0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter(BGA489,4MM Pitch): Industrial & Scientific,BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0,4 BGA Package Flash IC Sockets,Make Sure You Already Have it,The best-selling product,Get the hottest merchandise and discounts here. Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in psihoterapija-belin.si.

BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter

BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter
BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter
BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter
BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter
BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter

BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter

BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter(BGA489,0.4MM Pitch): Industrial & Scientific. BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter(BGA489,0.4MM Pitch): Industrial & Scientific. : Professional manufacturer in making all kinds of IC package(BGA QFN QFP,TSOP, SSOP) testing sockets and adapters.。 Any other questions regarding to products, do not hesitate to contact us[amanda(@)allsocket.com]. Technical support and datasheet are available.。 -BGA-C-0.4mm pitch。 -BGA-C-0.5mm pitch。 -BGA-C-0.65mm pitch。 -BGA-C-0.8mm pitch。 -BGA-C-1.0mm pitch。 -BGA-i>=0.4 pitch。 Material & Specifics:。 *Pins:2-2000pins, WITH FULL PIN DESIGN。 *Pitch option: 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm and irregular pitch。 *Structure: clamshell style。 *Socket housing: PES, PEI。 *Contacts: Beryllium Copper。 *Contact Plating: Gold plated over Nickel。 *Soldering option: Welding/ No welding。 *Operation Temperature: -55 ~ +175 Celsius degree。 *Operation Life: 100,000 times +-1%(Mechanical)。 Package contained:。 *1 piece BGA Clamshell Socket 。 。 。 。

BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter
BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter
BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter
BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter

Taiwan Semiconductor ESD Suppressors/TVS Diodes 600W 16V 5% Unidirec tional TVS Pack Of 100, Philips LED 223115 Soft White 45-watt R20 Indoor Flood Light Bulb. Cable Length: Other 2 RCA Plug Cable Cables Car Dashboard Flush Mount USB Port 3.5mm Audio to USB Male. Pluggable Terminal Blocks 5.08MM EURO PLUG RA PLUG RA ME GRN 3CKT, Pack of 40 39534-5003, VS5V0BN1EST15R Pack of 100 ESD Suppressors/TVS Diodes TVS 5V Vrwm 36W Ppp 2.0A Ipp RASMID,. yan USB PC Data Charging Cable Cord for Doxie Q DX300 Wireless Rechargeable Scanner. Pack of 100 RES 0.027 OHM 1% 1/4W 0603 RL0816T-R027-F, 6 pcs Panasonic FR Series Capacitors 10V 1000uf Ultra Low ESR. RES ARRAY 8 RES 22K OHM 1206 Pack of 100 EXB-D10C223J, Elite Core PC14-MA-25 25-Foot Edison Male to PowerCon A Blue Power Cable, Lysee Data Cables 10pcs USB Jack USB Connector USB 2.0 for Lenovo E46A E46L HP G4 G6 G7 etc, Tekken 6 Tapout Logo Suitable for Any Mobile Phone Three in One Data Line. Android Etc. Suitable for Apple Tpye-C Universal Interface N/C One Piece3-In-1 Telescopic Multi-Function Charging Cable, Black Box 50 GY CAT5e 350MHz Patch Cable F/UTP CMP PLEN Mold Boot Slimline.


BGA489,0.4MM Pitch BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0.4 BGA Package Flash IC Sockets,Customized Service for 0.4mm,0.5mm,0.65mm,0.8mm,1.0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter


Customized Service for 0,4mm,5mm,65mm,8mm,1,0mm Pitch Full Pins Clamshell NAND FLASH Adapter(BGA489,4MM Pitch): Industrial & Scientific,BGA Series Burn-in Socket,ALLSOCKET-BGA489-C-0,4 BGA Package Flash IC Sockets,Make Sure You Already Have it,The best-selling product,Get the hottest merchandise and discounts here.