Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC

Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC,HDMI Male Cable for HTC Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to,Buy Huetron TM 6 Ft USB 3,1 Type C to HDMI Male Cable for HTC (Specific Models Only): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Hot pin break out Style,Fast FREE Shipping,Discover tens of thousands of new products. 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC Specific Models Only Huetron TM psihoterapija-belin.si.

Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC

Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC
Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC
Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC
Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC
Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC
Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC
Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC

Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC

Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC (Specific Models Only): Computers & Accessories. Buy Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC (Specific Models Only): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Supports USB-C input and Display port output 。 Transmission Speed USB 3.1 Gen1 。 Supports Resolutions up to 1080p 。 Connectors USB-C to Display Male 。 Backwards compatible with older generations 。 USB Type-C cable is a 24-Pin fully reversible plug USB connection system that allows you to transfer data and charge devices at a super high speed, is also known as simply USB C and its tiny compact size, connects laptops like MacBook, Chromebook, Dell Venue to sync and charge mobile dives like Samsung Galaxy TabPro S, Galaxy S8, LG G6 and Many other that currently use USB Type C interface. 。 。 。

Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC
Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC
Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC
Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC

2 Pack SATA Power Adapter Cable TeamProfitcom 15-Pin Male to SATA 6-Pin Slimline Sleeved Power Adapter Cable 20 Inches. Fixed Inductors INDCTR SMD HI CUR 33uH 20% 100 pieces. Beige 0.5 Feet Cat5e Rj45 Network Ethernet Snagless Patch Cable 24awg, Trans MOSFET N-CH 60V 10.8A 8-Pin SO T/R DMT6009LSS-13 50 Items. Surface Mount Continuous strip of 200 Yageo 20.5 ohm 100ppm SMD Thick Film Resistor 0603 1% 1/10W RC0603F, TVS Diodes 50 pieces Transient Voltage Suppressors 77.8Vso 61VAC 4.8A. C37 LED Filament Candle Bulbs Pack of 6 E26 Base Dimmable Filament Clear 60 Watt LED Bulbs Candelabra Bulbs Uses only 4.5 watts Bioluz LED 60 Watt Candelabra Bulbs Medium Base, MURRAY MP2020 Two 20-Amp Single Pole 120-Volt Circuit Breaker HH-10313419. 5 Pack LOGICO 100Ft Cat6 Ethernet RJ45 LAN Wire Network White UTP 100 Feet Patch Cable. 150ft Cat5e Ethernet Cable for Connecting PM-16. 50 pieces TVS Diodes Transient Voltage Suppressors 1500W 250V Bidirect. Compatible with Neutrik Speakon NL4MP NL4MPR NL2FC -2 Pack cable-connectors-8918 NL4FC FolioGadgets 4-Pin M PNL MT Speak-On Powercon Cable Connector Twist Lock NL4 Series.


Specific Models Only Huetron TM 6 Ft USB 3.1 Type C to HDMI Male Cable for HTC


Buy Huetron TM 6 Ft USB 3,1 Type C to HDMI Male Cable for HTC (Specific Models Only): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Hot pin break out Style,Fast FREE Shipping,Discover tens of thousands of new products.