Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female

Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female,PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY,Buy Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female + DC 5,5mm Male Adapter Cable - (Cable Length: Other): SATA Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,FREE gifts & price promise,High quality with Low price,free shipping and great service today. Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female Cable Length: Other DC 5.5mm psihoterapija-belin.si.

Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female

Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female
Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female
Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female
Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female
Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female
Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female
Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female
Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female

Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female

Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female + DC 5.5mm Male Adapter Cable - (Cable Length: Other): Computers & Accessories. Buy Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female + DC 5.5mm Male Adapter Cable - (Cable Length: Other): SATA Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Cable length: Other 。 Package Includes: 2 x Cable | Note:Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1-3 cm. | window.adminAccountId=229547388. 。 Type: Dada Transfer Cable 。 Products status: Stock 。 Package: No 。 The complete Passive Power over Ethernet Kit contains two parts - Injector and Splitter. It is suitable for use with products that basically do not support Power Over Ethernet. Applicable for wide range of network products such as access points, routers, IP cameras, modems, switcher The devices can be supplied standardly up to 50V. (The power adapter is not included - you can use the power adapter powered device as access point, IP cameras, etc) PoE passive range typically 30-40 m / 100-130ft form The complete Passive Power over Ethernet Kit contains two parts - Injector and Splitter.。It is suitable for use with products that basically do not support Power Over Ethernet.。Applicable for wide range of network products such as access points, routers, IP cameras, modems, switcher。The devices can be supplied standardly up to 50V. (The power adapter is not included - you can use the power adapter powered device as access point, IP cameras, etc) PoE passive range typically 30-40 m / 100-130ft form。POE network RJ45 female to male RJ45 connector / DC 5.5mm female + male adapter cable + 。Power Pins 4, 5 and 7, 8 - 。Package includes:。2 x Cable 。Note:Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1-3 cm.。window.adminAccountId=229547388.。Item specifics:。Type: Dada Transfer Cable。Products status: Stock。Package: No 。 。 。

Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female
Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female
Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male//Female

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female

6+2 Fullfun 15Pin SATA Male To 8pin 7.9 PCI-E Male Video Card Adapter Cable, Cables UK Cat5e 24 AWG Flush Moulded Patch Leads Red 0.5m. 1 piece VARISTOR 135V 800A DISC 5MM, Cable Length: Isolated, Color: Orange Sukvas Smart Flexible USB-SC09 Programming Cable for Mitsubishi MELSEC FX & A Series PLC,USB sc09 Support WIN7/8, Color 740i Color 777 OEM Epson USB Printer Interface Cable Cord For Stylus Color 580 Color 670 Color 760 Color 740. cm Rated Perfect Vision Category 5e Ethernet Cable White PVC Jacket HD-PE Insulation 4 Twisted Pairs 24 AWG Solid Bare Copper Conductors 1,000’ PVCAT5WHT Ripcord. Amphenol Part Number MS3456L20-24P. Amphenol Part Number MS3102R18-11S, 2pcs Stable Oxygen Free Copper Accessories High Speed Durable Connector Plug And Play Extension Cable USB3.0 Male To Female Lysee Data Cables Color: 1.5m, 25FT Cat 6A Shielded Network Patch Cable, 5 pieces ADJ SHUNT V-REF 1.24V 3-SOT-23 1% ON SEMICONDUCTOR TLV431ASN1T1G IC. White Rodgers 90-245 2 Pole Contactor 120 Volt, Multi Charging Cable Honey Bee Pollinate Yellow Flower Multi 3 in 1 Retractable USB Cable Fast Charging Multi with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More. JUMPER-H1501TR/A3048W/X 2 Pack of 250 H2BXG-10102-W8, 3ft,3ft,6ft,6ft,10ft,10ft 6 Pack Rose MFI Certified iPhone Charger Lightning Cable High Speed Nylon Braided USB Fast Charging&Data Syncs Cord Compatible iPhone 11 Pro Xs MAX XR 8 8 Plus 7 7 Plus 6s, 10 Gbps ASUS ROG STRIX Arion Aluminum Alloy M.2 NVMe SSD External Portable Enclosure Case Adapter USB 3.2 Gen 2 Type-C USB-C to C and USB-C to A Cables Fits PCIe 2280/2260/2242/2230 M Key/B+M Key.


Cable Length: Other DC 5.5mm Male Adapter Cable Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female


Buy Connectors 2 Cable DIY PoE Power Supply RJ45 Ethernet Passive 50V RJ45 Male/Female + DC 5,5mm Male Adapter Cable - (Cable Length: Other): SATA Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,FREE gifts & price promise,High quality with Low price,free shipping and great service today.