Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors

Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors,Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute,Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors: Computers & Accessories,High-End Fashion For Top Brand,Receive exclusive offers,Latest design, brand quality, fast service. Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors Retractable Multi USB Charging Cable psihoterapija-belin.si.

Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors

Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors
Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors
Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors
Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors
Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors
Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors
Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors
Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors

Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors

Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors: Computers & Accessories. Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors: Computers & Accessories. Multi-device simultaneous charging. 3 in 1 charging cable meets the needs of multi-device charging at the same time, save time and save money, it supports 3A current to give your 3 devices charge at the same time 。 Universal Compatibility: One cable for most mobile devices, compatible for X/8/7/6 plus & Type-C & Micro Devices. One cable to meet with your different kinds of needs for charging cable at home/office/outdoors, portable and convenient 。 Excellent Design: It is designed with retractable structure, small size and light weight, and is suitable for almost all USB-powered devices 。 Made of flexible, strongest and most durable material 。 Premium ports enhances the durability, safety and flexibility 。

Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors
Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors
Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors
Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors

uxcell Joystick Switch Monolever Controllers 4 Position 8NO Latching Type 150V/250V/600V 30mm Panel Mount HKA1-42, StarTech.com 1394MM1 1 Feet IEEE-1394 Firewire Cable 6-6 M/M, Cables High Speed 6Gbps Straight SATA 3.0 III 7Pin to SATA III SATA 3 SATA3.0 Cable Flat Data Cord 0.5m 1m for HDD SSD Cable Length: 50cm, 18-Pack G25 LED Bulbs Vintage Globe 4W Non-Dimmable Omnidirectional Vanity Mirror Light 3000K Soft White 40W Equivalent 470 Lumens E26 Edison Base Globe Light Bulb. 700 Lumens 6500K Fluorescent Tube Light Bulb 18 Inch 15 Watt T8 Westinghouse 3651500. Aexit 10 Pcs Passive Components 3mm x 8mm 32.768KHz 32.768k Hz 6PF Quartz Crystals Crystal Oscillator. 113MHZ 2A 20% 3UH EPCOS B82131A5202M INDUCTOR 100 pieces. Armacost Lighting 223211 4000K Array Dimmable Led Puck Light Brushed Steel, Glimmer G25 Facet Globe LED Lights 25 Count Peaceful Blue Effect Gemmy. Great for Live Entertainment & Motor Home Power Sjtw Extension Power Cord 100 Heavy Duty 12 Gauge 3 Conductor Rated for Outdoor Use. PSG03493 HDMI Over CAT5e/6 Sender and Receiver Kit. Cable Length: 2m Occus CAT5E Ethernet LAN Network Cable 1m/2m/5m/10m for Computer Router CAT 5 E Network Computer Cord Ethernet Adapter LAN Cables, Lysee Mobile Phone Flex Cables 20pcs Mini Micro USB connector Charging Socket Port power plug dock for Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T280 T285 T287, LEXMARK X5070 X5270 Z1320 X6650 X6675 Printer SLLEA USB 2.0 Cable Cord for LEXMARK X646 X6100 X5700 X5495 X560n X646ef X646dte Printer.


Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors


Retractable Multi USB Charging Cable Fast Charger Cord 3 in 1 Cute Owls Flying on The Snowflakes with Type C Micro USB Port Connectors: Computers & Accessories,High-End Fashion For Top Brand,Receive exclusive offers,Latest design, brand quality, fast service.