30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift

30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift,Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift 30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A, Keyboard, Game Console, Loudspeaker, Oculus Rift, scanners(30 Feet with Led Light): Computers & Accessories,Pasow USB 2,0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer,we offer FREE same day shipping,Sell & More Promotion Services,Latest design, brand quality, fast service. Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift 30 Feet with Led Light psihoterapija-belin.si.

30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift

30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift
30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift
30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift
30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift
30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift
30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift

30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift

Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer, Keyboard, Game Console, Loudspeaker, Oculus Rift, scanners(30 Feet with Led Light): Computers & Accessories. Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer, Keyboard, Game Console, Loudspeaker, Oculus Rift, scanners(30 Feet with Led Light): Computers & Accessories. USB 2.0 active extension cable offers an easy and inexpensive way to extends your USB connection to the computer, for use with wireless network adapter, 3G network adapter, Wifi receiver, printer, scanner, camera, USB display adapter, mouse, keyboard, USB flash drive and other USB computer peripherals. Important Note: This extension cable cannot be used for charging devices. 。 Fast Data Transfer: This USB repeater cable supports high speed USB 2.0 data transfer rate up to 480 Mbps. Built in FE1.1s low-power signal booster chipset, which assures peak performance with minimum loss of signal quality and not hot after long working hours. 。 With signal boosters ensure best singal transmission; Plug and Play; 。 The uniquely designed weatherproof cover ensures that the connection between the attached USB device and the extension cable is protected from the harsh environment, allowing the device to be used outdoors 。 With wall charger AC adapter to ensure enough power,the green led light on means connecting success.can not use on DVR.The DVR can not recognize the chip of this cable. 。 Features: 。Built imported using the new signal amplifer clip,high-speed transmisson,more stable performance 。 。Exquisite 25K gold-plated connectors data transmission technology.strong conductive contacts,reduce the data transmission loss,to avoid the wrong signal. 。 。USB female all-inclusive design,anti-oxidation,anti-interference,super shield 。 。Wire conductor made of high-quality oxygen-free copper/tin-plated oxygen-free copper,increase products signal transmission surface ,extend product life. 。 。Use high-quality data cable(unique signal line pair twisted way):triple braided sheild encrypyion,transmission faster. 。 。Support System:windows 8/10/XP/Visa/2008/2003/2000/98 Mac OS or later V9.0. 。 。USB 2.0 data cable 。 。Suitable for USB2.0 data connection sppeds up to 480MBPS 。 。Support system:windows8/10/XP/Vista/2008/2003/2000/98/Mac OS V9.0 or later 。 。Real standard USB2.0 extension cable.test(U disk,98% of wireless network card,printer,camera),signal transmission Ultra-stable! 。 。Note:Because some high-power devices may have insufficient power supply phenomenon,it is recommended to use with an external power supply,can be the perfect soloution to power shortage problems. 。 。 。

30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift
30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift
30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift
30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift

YOUKITTY 10 pcs 3ft RP-SMA Plug to RP-SMA Plug Pigtail Cable LMR195 RF Jumper Cable, 125V Inc. On-None-Off Action NTE Electronics 54-011 Bat Handle Toggle Switch 15 Amp Brass/Nickel Plate Actuator DPST Circuit Screw Terminal. SO COOL 6ft USB PC Cable PC Laptop Cord for Alesis Vortex Wireless Keytar Keyboard Controller, 44M30-07-2-05S Grayhill 44M30-07-2-05S 1 pc. CVH201610A-2R2M Inductor Power Shielded Multi-Layer 2.2uH 20% 1MHz Ferrite 1.2A 0.11Ohm DCR 0806 Automotive T/R 100 Items, Ceramic Green Satco S4509 120V 1/Card Medium Base 7.5-Watt S11 Incandescent Lamp, MOSFET Enhance Mode MOSFET 20V N-Chan DMG2302U-7 Pack of 100. PANASONIC EXBA10P104J Resistor New Lot Quantity-100. Edison Starry Decorative Vintage Filament String Light Bulb Warm White Bluex Bulbs 2 Pack BlueX LED Globe Fairy Light Bulb for Ambient Night Lighting Bedroom & Living Room for Bathroom E26 Base, yan USB PC Data SYNC+AV A/V TV Video Cable Cord for Sanyo Camera Xacti VPC-S1070 e/g, United States Air Force Suitable for Any Mobile Phone Three in One Data Line. 24VCT 24V 12V Transformer 12V-0-12V CT 1A 110Vac 110V to 24Vac 12Vac, 42c-86-da-683 X-DREE TEC1-04905 5.78V 16.6W high performance Heatsink Thermoelectric Cooling essential Plate Module, Honeywell 922AA1H1-A4N-L Proximity Sensor 9.6-30V DC LED Micro Connector, yan for HP Chromebook 14 TPN-Q152 11 G3 TPN-Q151 19.5v Blue Adapter/Charger+Cord.


30 Feet with Led Light Pasow USB 2.0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer Loudspeaker Game Console scanners Keyboard Oculus Rift


Keyboard, Game Console, Loudspeaker, Oculus Rift, scanners(30 Feet with Led Light): Computers & Accessories,Pasow USB 2,0 A Male to A Female Extension Cable USB Active Repeater Cord with Built-in Signal Booster for Printer,we offer FREE same day shipping,Sell & More Promotion Services,Latest design, brand quality, fast service.