10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3

10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3,10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3,GOWOS (10 Pack) 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3: Electronics,Shop at an Honest Value,Shop Now,Free Shipping & Lifetime Warranty. Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3 10 Pack GOWOS 10Ft Power psihoterapija-belin.si.

10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3

10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black//SJT 16//3
10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black//SJT 16//3
10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black//SJT 16//3
10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black//SJT 16//3
10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black//SJT 16//3
10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black//SJT 16//3

10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3

GOWOS (10 Pack) 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3: Electronics. 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black /SJT 16/3 。 。 。

10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black//SJT 16//3
10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black//SJT 16//3
10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black//SJT 16//3

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3

Nada Lighting LED Lights Bulbs Dimmable R20 BR20 PAR20 7W Daylight 6000K Flood for Living Room Table Reading Floor Lamps Light Bar Bedrooms Spotlight Shop Track Small Ceiling Night Lamp Fixtures 120V, 383 OHM THICK FILM 1% 100 pieces VISHAY DALE CRCW1206383RFKEA RESISTOR 250mW, DAT and Voice Recorders. XLR Endura V Mount Power Adaptor with XLR Connector to Power Audio Mixers IDX C-EB, Generic 10cm Micro USB OTG Adapter Cable OTG Cable Micro USB to USB 3.0 Cable Adapter for MacBook Pro Samsung S9 OTG Adapter, 5 pieces Basic Snap Action Switches Hinge lever #187 Tab 30g. Can Be Charged and Data Transmission Synchronous Fast Charging Cable-Church Interior Charging Cable Round USB Data Cable, Plusrite 4281 CF13ET2/SP/GU24/SW Twist Style Twist and Lock Base Compact Fluorescent Light Bulb, elegantstunning 2M Car Dashboard Flush Mount USB/Aux RCA Cable Audio Jack USB2.0 Extension Cable Install Kit, E26 E27 Plug in Light Bulb Socket Adapter Extender with On/Off Switch Extension 30CM. 0500798000-11-A8-D 11 PRE-CRIMP 1852 ORANGE Pack of 100. DIGITUS DA-70166 USB-C to Serial Adaptor Support USB 2.0 W10,8.1,8,7,XP,Mac OS X,Linux 1m Length Cable. Cable Length: 30cm Occus Extension Printer Cable 30CM USB 2.0 A Male to B Male Computer Wire Cable Cord Converter Connector Line for Computer PC Laptop. 36 Pack T8 Led 4FT 24W Integrated V Shaped Tube Light,Linkable Under Cabinet Lamp White Daylight 6500k 5 Years Warranty Garage Lights,Double Sided Indoor Shop Bulb,On/Off Switch Cable Clear Cover, 1 piece CXO SMD 40MHZ TXC 8W-40.000MBB-T OSCILLATOR. High Safety Black Black Heat Sink Green Electronics Communications Equipment Electrical Appliances for Heat Dissipation Light Weight Heatsink, Huetron TM USB 2.0 Cable Specific Models Only - 10 FT/BLACK/30 FT Extension A-Male to B-Male for Acom Data External Subsystems Hard Drive PC Sync. Mixed 3dRose lsp_258818_2 USA California Partial View of American Flag Toggle Switch. Timers & Support Products ANA TIMING CIRCUIT 50 pieces, Black Box Network Services Gigabase 350 Cat5e Patch Cable Snagless.


10 Pack GOWOS 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3


GOWOS (10 Pack) 10Ft Power Extension Cord C13 to C14 Black/SJT 16/3: Electronics,Shop at an Honest Value,Shop Now,Free Shipping & Lifetime Warranty.