Cable Length 10P Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable

Cable Length 10P Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable,Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable Cable Length 10P Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin,Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2,0 PCB SDA Data Cable - (Cable Length 10P): Computers & Accessories,Makes Shopping Easy,As one of the online sales mall,Free shipping and free returns on all orders. DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable Cable Length 10P Occus 2/5/10pcs psihoterapija-belin.si.

Cable Length 10P Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable

Cable Length 10P Occus 2//5//10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable
Cable Length 10P Occus 2//5//10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable
Cable Length 10P Occus 2//5//10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable
Cable Length 10P Occus 2//5//10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable
Cable Length 10P Occus 2//5//10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable

Cable Length 10P Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable

Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable - (Cable Length 10P): Computers & Accessories. Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable - (Cable Length 10P): Computers & Accessories. Cable length: Other, Color: 10P 。 Package Includes: 2pcs/5pcs/10pcs usb socket connector | 。 100%Yoton and high quality 。 Number of pin: 4 Pins 。 Material: plastic and metal 。 Descriptions:。100%Yoton and high quality。Number of pin: 4 Pins。Material: plastic and metal。Connector Type: USB Type A Male。Color: Black。USB Head Size (Excluding plastic shell): 4.7*1.6*0.8cm。Package includes: 2pcs/5pcs/10pcs usb socket connector 。Item specifics:。Type: Cable Adapter。Model number: USB connector。Products status: Stock。Package: No 。 。 。

Cable Length 10P Occus 2//5//10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable
Cable Length 10P Occus 2//5//10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable
Cable Length 10P Occus 2//5//10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Cable Length 10P Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable

Pack of 10 OCSParts G8T5 Light Bulb Wattage 4W LIT421 x 10. EL575 Elco Lighting EL575BGG S5 5” Regressed Eyeball with Baffle, MINIFIT 2 CIRCUIT 300MM CABLE AS Pack of 10, fosa1 Cable RS232 USB2.0 1.83m Length USB to Serial Port Adapter Converter Cable, Compatible with The Medion Akoya E1235T DURAGADGET Retractable Micro USB Data Sync Cable. 311330-01 AC Power Cords 16AWG 13A 1M NORTH AMER BLACK Pack of 10. DIN Rail Terminal Blocks Dbl PM Spring Term 1 piece, Red,Simple and Practical Light Color Enjoy for Your Life USB Interface 360-degree Bending Holiday Party Decoration Light, 20 FT 3/8 Ring Terminals Red 20 Foot 2/0 AWG Battery Cable by Spartan Power Positive Only, Compact and retractable USB Power Port Ready charge cable designed for the Magellan SmartGPS and uses TipExchange. 2 Pcs/Set DC Gear Motor 6V 280RPM 25GA370 DC Gear Motor 4mm Shaft with Mounting Bracket 65mm Wheel Kits, Ethernet Cables/Networking Cables M8 3PIN M/F STRT DOUBLE END 0.5M PUR, 21348081388005 Pack of 4, Durpower 3FT FireWire 4-4 P DV Video Cable/Cord/Lead For Panasonic PV-GS400 PV-GS60 PV-GS44 P, Set of 100 Pieces 680K Ohm SMD SMT Surface Mount 0805 Chip Resistors 5% Tolerance.


Cable Length 10P Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2.0 PCB SDA Data Cable


Occus 2/5/10pcs DIY USB Type A Male 4 Pin Plug Socket Connector with Black Plastic Cover Adapter Connect USB 2,0 PCB SDA Data Cable - (Cable Length 10P): Computers & Accessories,Makes Shopping Easy,As one of the online sales mall,Free shipping and free returns on all orders.