Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb

Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb,Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb,Buy Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female, Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Guarantee Pay secure,Fast delivery on All Products,excellent customer service and fast shipping. USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb Gimax 45 135PCS models Micro psihoterapija-belin.si.

Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb

Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb
Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb
Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb

Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb

Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb: Computers & Accessories. Buy Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female, Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Model number: mixed 45 。 45 models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Mini Micro Usb Connector port sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb。paking:45models 3pcs for each。wish you a happy shopping!!!。Item specifics:。Model number: mixed 45 。 。 。

Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb

Siemens FXD62B250 250 Amp Type FXD6-A Circuit Breaker Siemens HI. AZLMJXH Data line USB Mobile Phone Fast Charging Data line for Apple Android Cloth Braided Charging line Practical,Blue,Android. LED Garage Light,500 Watt Equivalent 6500K,Cool Daylight White LED Area Light,E26/E27 Medium Base,for Outdoor Factory Warehouse Barn Backyard and More,Super Bright, 30 Meter Range Monoprice Blackbird Pro WIHD 60GHz Uncompressed Wireless Professional HDMI Extender, 5 Watt LED R16 Reflector Can Light Daylight White 40 Watt Incandescent Light Bulb Replacement,E26 Medium Base Dimmable 5000K 120 Volt 500 Lumens CRI85 4 Pack 120 Beam Angle. 1 Hole Compression Connector Type #10 Stud Size Morris 93005 Morris Products 93005 Long Barrel Compression Lug aluminum 8 Awg Wire Range, 4pcs SS12D10 SS12D11 Toggle Switch 3Pin Straight/Bend Feet 1P2T Handle High 5mm Spacing of 4.7mm 3A 250V SS12D10 Straight Pin, FYL 65W AC Adapter for Compaq 515 610 Laptop Battery Charger Power Supply Cord PSU, PS/2 Extension Cable 50 Feet GOWOS 5 Pack PS/2 Male to PS/2 Female MiniDin6 Male to MiniDin6 Female 6 Conductor Straight Keyboard/Mouse, Crystals 13.56MHz 18pF 25ppm 70C Pack of 50 10C ECS-135.60-18-33-AEL-TR. GE 46687 F21W/T5/841/ECO 21 Watt T5 Fluorescent Tube Light Bulb 21W Cool White 4100K F21T5 Replaces FP21/841/ECO F21T5/CW FL21/T5/841 F21T5/841/ALTO 2 Pack, RES ARRAY 4 RES 47 OHM 1206 CAY16-47R0F4LF Pack of 300, Length: 1m Audiocrast Hifi USB Cable Type A to Type B Hifi Data Cable For DAC Decoder Sound Card Audio Cable DAC Data Lines Lysee USB Cables. USB 3.0 Portable Optical Slim CD/DVD Burner Player RW Drive Compatible with Desktop PC Windows XP/ 2003/ Vista/ 7/8 Mac os System by Mekkoz External CD/DVD Drive Linux Black. FYL Generic Adapter For CT-630 CT-655 CT-400 CTK-500 CTK-501 CTK-518 Power Supply, Cable Length: None, Color: A Connectors SSD Card to SATA Adapter Enclosure for MacBook Air 11 Inch 13 Inch A1465 A1466 2012 July19#2, USB 3.1 Gen 2 to USB C Cable 3-Pack Pixel 3/3XL Galaxy S10/9/8 Note10/9/8,LG V20 MacBook and More GoPro USB C Cable 3FT Type C 3A Fast Charge & 10Gbps Data Sync Cable for Android Auto.


Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female,Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb


Buy Gimax 45 135PCS models Micro USB 5Pin jack tail socket Female, Micro Usb Connector sockect for Samsung Lenovo Huawei ZTE HTC ect pcb: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Guarantee Pay secure,Fast delivery on All Products,excellent customer service and fast shipping.