10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black

10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black,Plated RJ45 Molded/Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black 10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold,CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable (7 Feet - Black) 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector - 10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable - 550MHz: Computers & Accessories,quality of service,Free shipping Delivery service,Shop now for fast and free shipping. Internet/Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black 10 Gigabit/Sec High Speed LAN psihoterapija-belin.si.

10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black

10 Gigabit//Sec High Speed LAN Internet//Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded//Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black
10 Gigabit//Sec High Speed LAN Internet//Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded//Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black
10 Gigabit//Sec High Speed LAN Internet//Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded//Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black
10 Gigabit//Sec High Speed LAN Internet//Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded//Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black
10 Gigabit//Sec High Speed LAN Internet//Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded//Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black

10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black

CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable (7 Feet - Black) 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector - 10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable - 550MHz: Computers & Accessories. CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable (7 Feet - Black) 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector - 10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable - 550MHz: Computers & Accessories. HIGH PERFORMANCE- Faster than Cat5/Cat5e cables, these high performance ethernet cords provide a bandwidth of up to 550 MHz. Perfect for facilitating high speed data transfers for server applications, cloud storage, video chatting or surveillance, online HD video streaming and more. 。 PREMIUM COPPER - Crafted from 100% stranded bare copper wire with gold plated RJ45 plugs, these cat 6 shielded ethernet patch cables feature a durable design at an affordable price. Molded and booted with clear strain relief boots, our snagless Cat 6 shielded ethernet cable combines 26 AWG with a 4 Screened Foil twisted pair (SSTP). 。 SUPERIOR CONSTRUCTION - Our CM grade network cable cat6 shielded cords feature a PVC jacket and a 5.7 ± 0.50 mm outer diameter. Designed to optimize space and improve equipment ventilation, each of the twisted pairs are separated by PE cross insulation and a RJ45 connector with gold-plated contacts. 。 MAXIMUM COMPATIBILITY - Use the Cat6 shielded patch cable to universally connect devices on a local area network (LAN) including laptops, PCs and Macs, computer servers, printers, modems, routers, switch boxes, network media players, NAS, VoIP phones, PoE devices and more. 。 Cat6 Black, 7 FT cat6 utp shielded booted cable, shielded cable internet, pack, case, bulk, cat 6 utp, cat 6 shielded booted, cat 6 cable, cat 6 utp ethernet cable, cat6 shielded ethernet cable, cat6 shielded 。 High Performance Category 6 Shielded Ethernet Cable RJ45, 550 MHz with Premium Cooper and Secure Connections: 。 Our professional rj45 cat6 cable is guaranteed to provide exceptional transmission performance and zero signal losses. With a reliable and universal connectivity intended for wired home or office networks, our ethernet cable Cat6 shielded is the perfect computer network cable to connect your computers, laptops, routers, switch boxes, printers, network attached storage (NAS) devices, and more.。 We also offer cat6 shielded bulk cable packs in 5,10, 50, or 100 packs offering all lengths that best fit your needs. This cat6 shielded pack makes it easier to find and customize your Cat6 shielded cable hub with a number of different lengths and colors to choose from.。 Consisting of a gray SSTP (Screened Foil Twisted Pair) cat 6 shielded patch cable with extra protection for the RJ45 connector and clip, this Cat6 shielded lan cable includes a spline to help ensure separation between the pairs which limits cross talk. The individual conductors are 26 AWG (American wire gauge) stranded pure copper and the lan patch cords are stranded to improve flexibility. The RJ45 plug features gold connectors to prevent corrosion thus ensuring a longer cable life.。 RJ45 Cat6 Shielded Cable Specifications:。 Cable Type: CAT6 4-Pair UTP PVC。 Transfer Speed/Bandwidth: 10 Gbps / 550 MHz。 Outside Diameter: 5.8 ± 0.50 mm。 Connector Type: RJ45。 Conductor: 24 AWG 100% Bare Stranded Copper。 Connector: Snagless RJ45 Connector, Gold Plated Contacts。 Certifications: 3P VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801 ED.2 & EN 50288-5-2 & IEC 60332-1-2 。 。 Ready to future proof your network? Click Add To Cart to purchase your Cat 6 shielded ethernet cables today and you’ll never have to dig around for extras again!。 。 。 。

10 Gigabit//Sec High Speed LAN Internet//Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded//Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black
10 Gigabit//Sec High Speed LAN Internet//Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded//Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black
10 Gigabit//Sec High Speed LAN Internet//Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded//Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black

Pack of 1 CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 3.28, 20679 Not CCA wire 100% Copper UL/ETL 24Awg wire RJ45 Snagless Straight Patch Cable YELLOW Vaster SKU Cat5e 350Mhz Patch Cable 25 Ft / 20 Pcs / Pack, Professional Quick Charge MicroUSB for Sony Xperia Z4 Tablet 6ft/1.8M Data Charing Cable plus extra strength for Fast & Quick Charge Speeds!. UL Certified Commercial Grade 2-Pack ASD 2x2 LED Panel 27W Dimmable Direct-Lit 5000K Daylight DLC Listed, 6IN CAT6 Purple Boot Patch. Hxuedan Hip hop The Data Cable Storage Bag is A Portable and Independent Design SuitableVFor Travelers to Place The Data Cable Earphone and Electronic Product Data Cable Storage Bag. Wet Sink Integral 3-Pin Deutsch DT04-3P Connector Brass Stem M12 x 1.0-8g Mounting Size Gems Sensors 240900 CAP-300 Reliable Coolant Level Sensor, Anti-Glare Self-Flanged Downlight Trim BR30 BR40 White Air Tight Baffle Trim for PAR30 A19 Bulbs & 6” Housing Can XO1LRLT-6-6PWHT-IR TORCHSTAR 6 Pack 6 Inches Recessed Can Light Trim PAR38, Classic Straight USB Cable for the LG KP500 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology, yan 2A AC/DC Wall Power Charger Adapter for Google Nexus 7 FHD Nexus7 ASUS-2B32 4G, Smart Bulb 2 Pack Nexlux Sunrise Wake-Up WiFi Lights,Cellphone Control Color Tunable Soft,Cool White,RGB Led Light Bulb 6.5W 60W Equivalent Compatible with Alexa and Google Assistant.


10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector 550MHz CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 7 Feet - Black


CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable (7 Feet - Black) 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector - 10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable - 550MHz: Computers & Accessories,quality of service,Free shipping Delivery service,Shop now for fast and free shipping.