Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology

Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology,Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot,Buy Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities - Uses Gomadic TipExchange Technology: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Warranty and FREE shipping,Price Comparison Made Simple,Online Wholesale Shop,Lowest Prices,Free shipping and free returns on eligible items. the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology Classic Straight USB Cable for psihoterapija-belin.si.

Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology

Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology
Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology
Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology
Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology
Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology

Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology

Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities - Uses Gomadic TipExchange Technology: Computers & Accessories. Buy Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities - Uses Gomadic TipExchange Technology: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Flexible cable measures 50 inches in total length. Included connector tip, wiring and power configuration is unique to Audiovox PPC 6700 specifications. 。 Specification: Cable length: (50 inches), Outer Shell Material: (Flexible PU), Internal Leads: 24AWG, TipExchange Connector Design (Audiovox PPC 6700 Specific) 。 Supports USB 1.1, 2.0 and 3.0 transfer standards. 。 Upgradeable TipExchange Technology protects your investment by providing a mechanism to upgrade the physical connector to adapt your cable to work with other devices in the future. (Additional connector tips sold separately). 。 Ideal accessory for the frequent traveler! 。 Charge the Audiovox PPC 6700 while synchronizing data with our unique Hot Sync and Charge Straight USB cable. Cut loose the rest of the cords protruding from your PC to make this cable the hub of your mobile workstation and enjoy a minimalist workspace anywhere you go. Built using the unique TipExchange Technology, this cable is not like the others in that the same cable can be used to work with thousands of additional devices by simply changing the physical connector tip. We start you off with the specific tip for the Audiovox PPC 6700. However additional tips for nearly every other device can be purchased separately. Of course this product, like all products, is backed by our lifetime warranty. 。 。 。

Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology
Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology
Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology
Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology

SVGA Cable with Ferrites GOWOS Double Shielded 75 Feet HD15 Male Black 3 Pack Coaxial Construction. POSITAL IXARC UCD-INS00-XXXXX-3A7A-5AW Incremental Rotary Encoder. Built with TipExchange Unique Gomadic Coiled USB Charge and Data Sync cable compatible with Sony RX10 DSC-RX10 Charging and HotSync functions with one cable. CAT5211000B Homevision Technology Digital Coaxial Audio Cable. AKT Ethernet Cable Cat5 LAN Cable RJ45 Network Cat 5 Router Internet Patch Cord for Computer. Jarchii 【2021 New Year, Resistor Networks Arrays 220Kohms 200V 5% Pack of 1000 744C083224JP, Black 33FT - High Performance & Tangle Free with Premium UTP Twisted Pair RJ45 Snagless Connector Jack Computer LAN Internet Networking Patch Wire Cord Plug TNP Cat6 Flat Ethernet Network Cable. Ferraz Shawmut A4J100 Fast Blo Fuse 100A 600V, Kemation USB-AC30R2-9SS,USB Programming Cable for Mitsubishi A970/A985GOT,with Indicating lamp,3m. POSITAL IXARC UCD-IPT00-XXXXX-Y10S-CAW Incremental Rotary Encoder, USB2.0 Extension Cable Signal Amplification Extension Cable Wireless Network Card Extended Cable Extended Line with Chip, Specific Models Only Huetron TM USB 2.0 Cable A-Male to B-Male for Acer laptop - 10 FT/2 PACK/IVORY, Make Arizona Great Again USB Charging Cable 3 in 1 Single Pull Retractable Fast Charger Cord Connector with Dual Phone/Type C/Micro USB Port Compatible for All Phones with Tablets.


Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities Uses Gomadic TipExchange Technology


Buy Classic Straight USB Cable for the Audiovox PPC 6700 with Power Hot Sync and Charge Capabilities - Uses Gomadic TipExchange Technology: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Warranty and FREE shipping,Price Comparison Made Simple,Online Wholesale Shop,Lowest Prices,Free shipping and free returns on eligible items.