Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM

Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM,Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM, 50CM, STACK-T1-50CM: Electronics,Cisco Stackwise-480 Stacking Cable,Discount Exclusive Brands,Lightning fast delivery,Do our best to make your shopping happy. 50CM Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM psihoterapija-belin.si.

Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM

Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM
Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM
Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM
Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM
Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM
Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM
Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM

Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM

Cisco Stackwise-480 Stacking Cable, 50CM, STACK-T1-50CM: Electronics. STACK-T1-50CM= 。 Stackwise-480 Stacking Data Cable, 50CM, STACK-T1-50CMStack it up with . Stackwise-480 stacking cables can connect a combination of Catalyst 3850 stackable switches to form a single switching unit. Our data cables are specifically intended to work with Gigabit Ethernet, while also making it easy to allow switch additions, deletions and redeployment without interruption. The technology adavacment on the Stackwise-480 is quite impressive. The calbes have a bandwidth of 480 Gbps and behaves as a single switch while still incorporating the other member switches. The master swtich will automatically select a standby switch within the stack. The active switch will create and monitor all updates and consistantly update the standby switch. If the active switch were to fail, the standby switch will assume the role of the active switch and will keep the stack fully functional. The StackPower technonogy is present on the 3850 series as well. This technology allows interconnected power supplies to be shared in a common use among all of the switches. Quick Specs:Compatible with Catalyst 3850 series switches.Connect up to 4 switches at at time 。 。 。

Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM
Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM

E26 Medium Base Philips LED Indoor/Outdoor G25 Clear Glass Dimmable Filament Light Bulb with Warm Glow Effect: 500-Lumen 6-Watt 2700-2200 Kelvin Soft White,2-Pack 60-Watt Equivalent, Generic Universal Black for Android Micro USB Cable 20Awg 1.2m Black Lines Universal Micro USB Data Charging Cable USB, 15ft USB 2.0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Samsung ML-1710 Laser Printer, JIN Networking Accessory CAT6-3 CAT6 Flat Ethernet Unshielded Gigabit RJ45 Network LAN Cable Length 15m. G E Lighting 42010 0 GE 5PK 9W SW Spir Bulb, 8 PRE-CRIMP A2016N BROWN Pack of 100 0430300002-08-N2. Color : 220-240V, Size : Warm White CNBEAU-LED Dimmable 3W LED Bulbs G8 2508 COB 200-300 Lm Warm White Cool White Light AC 220-240 V/AC 110-130 V 10PCS, TVS DIODE 24V 56V SOD323 CDSOD323-T24 Pack of 100. 30 mm Nut ASI 3001230 Nylon/Plastic Cable Gland Strain Relief Cord Grip Pack of 50 Cembre 10 mm to 17 mm Clamping Range M25 x 1.5 Threads Type 1900.M25, Case of 10 TCP 3202731K 27-Watt 3100K T6 Circline Lamp 120W Equivalent, OEM Carrier/ICP Replacement Limit/Rollout Switch for Model # N9MP1080F16C2. RES ARRAY 4 RES 10 OHM 1206 CAY16-100J4LF Pack of 400.


Cisco Stackwise-480 Stacking Cable STACK-T1-50CM 50CM


50CM, STACK-T1-50CM: Electronics,Cisco Stackwise-480 Stacking Cable,Discount Exclusive Brands,Lightning fast delivery,Do our best to make your shopping happy.