Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v

Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v,Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a,0 Data Sync Cable, (Black 110-240v): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2,Daily new products on the line,Top Selling Products,free shipping and great service today. Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v Genuine Charging 1A Wall Kit psihoterapija-belin.si.

Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v

Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v

Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v

Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! (Black 110-240v): Computers & Accessories. Buy Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! (Black 110-240v): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Professionally designed for your Samsung SM-T927A SmartPhone makes this 1A kit superior to all others! 。 ABS high impact plastic is heat and high impact resistant. It's ergonomic design is durable, unique, and long lasting. 。 New Integrated Digital Charging gives precision automatic fast and slow charging while providing phone protection. 。 Cable is durable and thin yet still is made with heavy duty shielded. High quality wire extending up to 3.3 feet long. 。 *BUY NOW - NEWEST VERSION NOW AVAILABLE!* 。 ⚡Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade works with Samsung SM-T927A as a Replacement Compact Wall Charger with Detachable High Power USB Type-C 2.0 Data Sync Cable! (Black 110-240v)✅SPECIFICATIONS:。●Outstanding Quality tin-plated copper wire optimizes the signal quality and the aluminum insulated nylon coating reduces electromagnetic interference to the maximun edge.。●Cable supports up to Quick Charge 5.0, Adaptive Fast Charge 4, USB Rapid Charge 10Amps and Fast charging 4.0. This maximizes existing USB functionality by providing more power to compatible devices.。●This solid Charging USB Data Cable Connection make this perfect for both travel and storage.。●This 3.3ft/1Meter cable is higher quality than the original standard, making outlet access less bulky and cumbersome.。●Consider getting one for home, office and travel so you?ll always be close to a quick charge.。●Charging rates are guaranteed up to 45 Watts, 15 Volt, 10Amp, and UL Listed and Compliant。✅ENHANCEMENTS:。●Two part constructions with full size USB plug that will accept any other cable such as those for MicrouSB。●Hi-speed Data Sync, data transfer speed up to 5Gbps, this allow you to download an 4K movie or 3000 songs every 10 seconds.。●Charging is like lightning, charging speed up to 10Amps, this allow you to charge your phone in the fastest way.。●Special Strain Relief Support design, can bear 10,000+ bending test, protect the most vulnerable joint of the micro usb cable, Premium Aluminum housing adds the durability of the cable 。 。 。

Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v
Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v

Wave Stripe Retractable USB Fast Charging Cable Multiple 3 in 1 Micro USB Type C Multi Charger Cord Connectors Compatible with Cell Phones Tablets Universal Use. Lysee HDMI Cables Length: as pic show Charger Cable for Mi Band 3 USB Charging Xiaomi 3 Smartwatch Charging Cable Charging Line 15cm Charger Cable, H2AXT-10104-G4 JUMPER-H1502TR/A2015G/X 4 Pack of 250. Gray Global Glove Samurai CR800-2XL Taeki5 with Two Step Palm Dipped Tsunami Tuff Nitrile. 1% Accuracy at 60 Hz 150:5 Secondary Ratio CR Magnetics CR5RL-151 Current Transformer 1.56 Window Diameter 5 Amp Commercial Class UL Recognized, 7 NEW TRIONIC TRS-5-R FUSES TRS5R. ESD Suppressors 10 pieces, Black Micro USB Cable Nylon Braided Charge Cords 5pin Charging & Data Sync Cable for Samsung/LG and More Android Devices Beta Products Limited 3Pack 2/4/6ft, BR30 LED Flood Light Bulb 5000K Cree 65W Equivalent Soft White. 2 Items CMT3-6-R Common Mode Chokes Dual 530uH 10kHz 6.5A 13mOhm DCR Thru-Hole Bulk.


Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2.0 Data Sync Cable! Black 110-240v


0 Data Sync Cable, (Black 110-240v): USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Genuine Charging 1A Wall Kit Upgrade Works with Samsung SM-T927A as a Replacement Plus Detachable Hi-Power USB-C 2,Daily new products on the line,Top Selling Products,free shipping and great service today.