AC Power Plugs & Receptacles RECPF,20A,2P/3W,5h,277V F31S75A

AC Power Plugs & Receptacles RECPF,20A,2P/3W,5h,277V F31S75A,RECPF,20A,2P/3W,5h,277V F31S75A AC Power Plugs & Receptacles, 5h, 277V(F31S75A): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy AC Power Plugs & Receptacles RECPF, 20A, 2P/3W,Free Fast Delivery,Wholesale Price,Hottest Online Products at the Hottest Prices. & Receptacles RECPF,20A,2P/3W,5h,277V F31S75A AC Power Plugs psihoterapija-belin.si.

AC Power Plugs & Receptacles RECPF,20A,2P/3W,5h,277V F31S75A

AC Power Plugs /& Receptacles RECPF,20A,2P//3W,5h,277V F31S75A
AC Power Plugs /& Receptacles RECPF,20A,2P//3W,5h,277V F31S75A
AC Power Plugs /& Receptacles RECPF,20A,2P//3W,5h,277V F31S75A
AC Power Plugs /& Receptacles RECPF,20A,2P//3W,5h,277V F31S75A
AC Power Plugs /& Receptacles RECPF,20A,2P//3W,5h,277V F31S75A
AC Power Plugs /& Receptacles RECPF,20A,2P//3W,5h,277V F31S75A
AC Power Plugs /& Receptacles RECPF,20A,2P//3W,5h,277V F31S75A
AC Power Plugs /& Receptacles RECPF,20A,2P//3W,5h,277V F31S75A

AC Power Plugs & Receptacles RECPF,20A,2P/3W,5h,277V F31S75A

AC Power Plugs & Receptacles RECPF,20A,2P/3W,5h,277V(F31S75A): Electronics. Buy AC Power Plugs & Receptacles RECPF, 20A, 2P/3W, 5h, 277V(F31S75A): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Voltage Rating: 277 V 。 Color: Gray 。 Number of Ports: 2 。 Brand: Altech 。 Product Type: AC Power Plugs \u0026 Receptacles 。 Specifications: Manufacturer: Altech 。 Product Category: AC Power Plugs \u0026 Receptacles 。 Current Rating: 20 A 。 Voltage Rating: 277 V 。 Color: Gray 。 Number of Ports: 2 。 Brand: Altech 。 Product Type: AC Power Plugs \u0026 Receptacles 。 Factory Pack Quantity:1 。 Subcategory: Power Connectors。 。 。 。

AC Power Plugs /& Receptacles RECPF,20A,2P//3W,5h,277V F31S75A

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

AC Power Plugs & Receptacles RECPF,20A,2P/3W,5h,277V F31S75A

Akasa AK-ICR-12V3 3.5 inch Interconnect S Front Panel 2X USB 3.0 Hub. KyleCServaiss USB Cable Multi Charger Cable,Universal 3 in 1 Multiple Ports Devices USB Charging Cord with iOS/Android/Type C/Micro USB Connectors for Phones Tablets Charging Only. TORCHSTAR 4W E12 LED Filament Candelabra Bulb UL-Listed Vintage Candle Light 350lm for Chandelier 40W Eqv Energy Star Wall Sconces 300° Beam Angle Pack of 6 2700K Soft White Pendant Lighting. Professional Quick Charge BlackBerry STV100-1 6ft/1.8M MicroUSB Data Cable with extra strength for all current Fast & Quick Charging Speeds!, Gleamfut Mens Casual Lace-up Sneakers Wear Non-Slip Durable Practical Hiking Shoes. Ushio BC2338 20-watt MR16 narrow spot halogen bulb Bulbconnection. 250 Items P4SMA39 Diode TVS Single Uni-Dir 33.3V 400W 2-Pin SMA T/R, 1.5 Feet Compatible with iPhone X 8 8 Plus 7 7 Plus 6s 6 SE 5s Pro Monoprice Leather Apple MFi Certified Lightning to USB Charge & Sync Cable Air 2 iPad, 2 Psc USB 3.0 Male to Female 90 Degrees Adapter Quick Speed USB A Plug Right Angle Gender Changer Up and Down Coupler Converter Adaptor for Computers Printers Hard Drives Laptops. CRGCQ1206F12R Pack of 5000 CRGCQ 1206 12R 1%, 220-240/440-480V 60Hz P U ESP200 Model 00-2-1/2 Size Siemens 75D73070C Starter and Contactor AC Coil 190-220/380-440V 50Hz. Lysee Data Cables 1m USB Data Charging Cable For Garmin Fenix 5 5S 5X 935 Quatix Vivosport S60 D2 Approach Forerunner 5 Vivoactive 3 U7U6 Color: Black.


AC Power Plugs & Receptacles RECPF,20A,2P/3W,5h,277V F31S75A


5h, 277V(F31S75A): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy AC Power Plugs & Receptacles RECPF, 20A, 2P/3W,Free Fast Delivery,Wholesale Price,Hottest Online Products at the Hottest Prices.