E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions

E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions,Illumra Networking Solutions E3X-TI2HP E3X-TI2HP,E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions (E3X-TI2HP): Computers & Accessories,Wholesale Price,Fast shipping and low prices,Latest design, brand quality, fast service. E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions psihoterapija-belin.si.

E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions

E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions
E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions
E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions
E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions
E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions
E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions
E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions

E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions

E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions (E3X-TI2HP): Computers & Accessories. E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions (E3X-TI2HP): Computers & Accessories. Categories:-Networking Solutions 。 Miscellaneous 。 Manufacturer:-Illumra 。 Series:-- 。 Part Status:-Active 。 RADIO LINK TESTER 315MHZ。Type:-Wireless Signal Link Tester。For Use With/Related Products:--。Environmental & Export Classifications。 Lead Free Status / RoHS Status :-Not applicable / Not applicable 。Moisture Sensitivity Level (MSL):-1 (Unlimited)。 。 。 。

E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions

12V 3 Terminals Trombetta Briggs & Stratton 691656 in USA Intermittent Solenoid, Calvas 50pcs/lot NEW bead FB 0805 80R 100MHZ 80 80ohm 25% 1A Ferrite inductor SMD. LTD Antrader Flexible Flat Cable A-Type FFC 20CM 1MM Pitch 12 Pin Same Sides Contact 24pcs Guangzhou Openfind Electronic Commerce CO. Jammas Hi-End amplifier OFC Pure Copper Plated Gold Aluminium alloy Shell Japan Accuphase AC US EU plug power Cable Cord Wire Standard: 1m, Color: US version. Wavenet 5E04URPK 350 MHz Network Cable PVC CAT 5E 1000 Ft Pink. DIP-8 45NS PRECISION COMP ANALOG DEVICES AD790AQ IC SINGLE, 100 pieces 10UH 800MA SHIELDED VISHAY DALE IFSC1111ABER100M01 INDUCTOR SMD. Current Sense Resistors SMD 1/2watt .05ohms 1% 100 pieces. 1.5 ft White CMPLE 752-N USB 2.0 A Male to Micro B Male 5-Pin Gold-Plated Cable, Fosiya 4 Player LED Arcade Kit Ellipse Oval Style Joystick USB Encoder to PC Games DIY Controllers Bat Joystick 4 Colors LED Arcade Buttons for All Windows PC MAME Raspberry Pi, OCSParts 385 Light Bulb Pack of 100 LIT084 x 100 28 Volts 0.04 Amps, ShineBear 10Gbps USB 3.1 Type C Male to Female Adapter Card USB-C Port Extension Converter for 2015 MacBook Chromebook LeTV Mobile Phone Cable Length: Other, BEVs Power Storage System 2 Pc of 250A C110 Copper Busbar 20 Long Flexible Busbar for EVs and HEVs 4×15.5×0.8, Professional Grade E17 Base Festive Holiday Lights C9 Faceted LED Christmas and Holiday Retrofit Light Bulbs 100, Orange, BitFenix Alchemy Multisleeve 4-Pin 45cm Molex Extension Cable BFA-MSC-MM45KK-RP Black Sleeve/Black Connector. yanw 3ft Premium Fast Charge USB Cord for Metro FoxxD Miro.


E3X-TI2HP E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions


E3X-TI2HP Illumra Networking Solutions (E3X-TI2HP): Computers & Accessories,Wholesale Price,Fast shipping and low prices,Latest design, brand quality, fast service.