Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support

Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support,Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for,Buy Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support: Modem Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Easy to use and affordable,Online Shopping Retailer,Best choice for every a customers to get authentic goods. Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support Liobaba Car Mount Wireless Charger psihoterapija-belin.si.

Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support

Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support
Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support
Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support
Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support
Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support
Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support
Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support

Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support

Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support: Computers & Accessories. Buy Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support: Modem Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. One-handed access, simple operation. 。 After the mobile phone is fully charged, it will automatically cut off the power to prevent overcharging and protect the battery. 。 The stand automatically opens the clips, put the mobile phone into the bracket freely. 。 The mobile phone frame automatically takes back the clamped mobile phone. 。 Applicable to most mobile phones on the market (4.5-6inch mobile phone models) 。 Description:。Great quality and meticulous process, a nice choice for you.。Just place devices on the charging plate and you are free to enjoy your wireless and limitless charging experience.。Industry grade materials and premium circuitry ensure the safest charging experience at all times.。Specifications:。Wireless charging power:/ W。Indicator light:/ LED。Input:/ V, 2A。Output:/ V。Receive distance:/ Size:/ 80*80*8mm。Color:/ Black。Interface:/ Type-C (2A) Cable。Compatible:/ for 4.-6 inch mobile phone。Package Included:。 x Car Mount Wireless Charger。 x Cable。 x Air Outlet Bracket。 x Suction Cup Bracket。Notes:。.Due to the difference between different monitors, the picture may not reflect the actual color of the item. We guarantee the style is the same as shown in the pictures.。2.Due to the manual measurement and different measurement methods, please allow -3cm deviation. Thanks!  。 。 。

Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support
Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support
Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support

SRR1210-681M Inductor Power Shielded Wirewound 680uH 20% 1KHz 11Q-Factor Ferrite 1A 1.2Ohm DCR T/R 25 Items, Cable Length: Other, Color: Black Cables 2Pack Angled USB 3.0 Micro-B Male to Down Angled USB 3.0 A Male Adapter Cable for Samsung Galaxy Note 3 N9005 N9002 N9000 Gala. AT LCC 6ft USB Cable PC Laptop Data Sync Cord for Motu Audio Express Hybrid FireWire/USB Audio Interface. R Model 401B Office Depot PC-401 Fax Film Cartridge. Extra Long Nylon Braided USB Charging & Syncing Cord Compatible iPhone Xs/Xs Max/XR/X/8/8 Plus/7/7 Plus/6S/6S Plus/SE/iPad/iPod V9 iPhone Charger,MFi Certified Lightning Cable 4 Pack 6FT. Speakers & Transducers XDUCR PIEZO FLANGE 24X5 50 pieces 3.8KHZ 90DB, Fixed Inductors 2.2uH 20% 50 pieces, Waytex 33525 Shielded RJ45 CAT6 FTP Network Cable 5 m Black. 3 in 1 Charging Cable Adapter with Type-C,Micro USB Port Connectors for Cell Phones and More 1 Pack Vinsmoke Sanji Multi USB Cable Charger Cable Premium Short Multi Charging Cable, New P202Ch08 Westcode Thyristor Module Original Wescode. White Non-Booted Assembly Comtop Connectivity Solutions Inc. ZNWN4380-100 Cablelera 100 Category 6 UTP Cable.


Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support


Buy Liobaba Car Mount Wireless Charger Smart Car Holder Automatic Infrared Sensor for Mobile Phone Wireless Charger Charging Stand Support: Modem Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Easy to use and affordable,Online Shopping Retailer,Best choice for every a customers to get authentic goods.