Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx

Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx,B Male M/M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to,Connectors 2M USB 2,0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 - (Cable Length: 2m Approx): Computers & Accessories,Best Shopping Deals Online,we make online shopping easy,FREE RETURNS & FREE 7-DAY SHIPPING WORLDWIDE. Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx Connectors 2M USB 2.0 Print psihoterapija-belin.si.

Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx

Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M//M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx
Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M//M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx
Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M//M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx
Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M//M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx
Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M//M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx
Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M//M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx

Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx

Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 - (Cable Length: 2m Approx): Computers & Accessories. Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 - (Cable Length: 2m Approx): Computers & Accessories. Cable length: 2m approx 。 Type: Cable Adapter 。 Products status: Stock 。 Package: No 。 Model number: zhuanchanpinsiquanjia 。 High speed USB 2.0 certified cable,and completely backward compatible with USB 1.1 and 1.0.。The USB A Male to B Male Cable connects your printer, scanner, digital camera, hard drive and other USB devices to your computer.。Foil and braid shielding to reduce EMI/RFI interference.。The USB 2.0 A to B Cable ensures high-speed, error-free data transfer.。This USB 2.0 Extension Cable supports plug & play.。Connector of the USB Printer Cable: USB Type A Male to Type B Male.。It is easy to connect your Computer with your printer.。Cable Length: 2m approx.。Color: Black. 。USB A Male to B Male Cable x 1 。window.adminAccountId=220836388.。Item specifics:。Type: Cable Adapter。Products status: Stock。Package: No。Model number: zhuanchanpinsiquanjia 。 。 。

Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M//M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx

Woodpecker ILed Plus Fast Solidify LED Light Lamp with High Light Intensity 2300mw/cm2 1s Solidify Purple, MULTIPURPOSE BLACK 1591XXSBK-HAMMOND PLASTIC Hammond 1591XXSBK ENCLOSURE, 7-Foot Silver Satin Offex Telephone Cord OF-8102-66207 RJ12 Reverse 6P/6C, 50 pieces Circuit Protection; 250VAC; 620V; 6500A; Metal Oxide; 1000pF; Radial Littelfuse V250LA40BP Varistor. 10-25/32 Length x 6-51/64 Width x 3-15/16 Depth Natural Finish 10-25/32 Length x 6-51/64 Width x 3-15/16 Depth IPS-3911 BUD Industries Series IP67 Aluminum NEMA Die Cast Box, Pack of 1 PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL. Sukvas 60CM USB3.0 PCI-E Express 1x to 16x Extender Riser Card Adapter SATA 4Pin Power Cable #240875. ST MICROELECTRONICS 1.5KE350CA 1.5KE Series 1500 W 350 V Bi Directional Transient Voltage Suppressor DO-201-600 item s, MAX4001EUA+ RF Detector 2.5GHz 45dB RF Detecting Ctlr Pack of 25. FYL 2A AC Wall Power Charger Adapter Cord for Nokia Lumia 920 520 521 Smart Phone. Transient Voltage Suppressors 6.5V 600W 60A 5% UniDirectional 10 pieces TVS Diodes. 3m - Cable Length: 1m Computer Cables High Speed Transparent Blue USB 2.0 Printer Cable Type A Male to Type B Male Dual Shielding for 0.3m 1m 1.5m, Tragant 84979 0.5 m SATA 7-Pin SATA 7-PIN SATA Cable SATA Cable Black Blue. 1 piece Audio Amplifiers 25W Stereo Amplifier. VISHAY SILICONIX SI7615ADN-T1-GE3 MOSFET 20V P-CH 100 pieces PPAK-1212-8. PWM DC Motor Speed Controllers,9-60V 20A 1200W 25KHz Electronic Voltage Regulator Dimmer Controller Speed Regulator Switch, 100Pcs 3 Pin 3 Position ON-Off-ON Red Latching Toggle Switch AC 125V/6A.


Connectors 2M USB 2.0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 Cable Length: 2m Approx


Connectors 2M USB 2,0 Print Printer Wire Extension Cable Black A to B Male M/M 200cm Z17 - (Cable Length: 2m Approx): Computers & Accessories,Best Shopping Deals Online,we make online shopping easy,FREE RETURNS & FREE 7-DAY SHIPPING WORLDWIDE.