USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS

USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS,Black 5 Pack GOWOS USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet, Black, 10 Feet: Computers & Accessories,GOWOS (5 Pack) USB 2,0 Type A Male to Type A Male Cable,customers save 60% on order,High-End Fashion For Top Brand,Hottest Online Products at the Hottest Prices. to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS USB 2.0 Type A Male psihoterapija-belin.si.

USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS

USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS
USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS
USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS
USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS
USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS

USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS

GOWOS (5 Pack) USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable, Black, 10 Feet: Computers & Accessories. GOWOS (5 Pack) USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable, Black, 10 Feet: Computers & Accessories. End 1: USB Male Plug 。 End 2: USB Male Plug 。 Length: 10 feet 。 Color: Black 。 This is a black 10 foot male to male USB 2.0 cable with A-type male connections on both ends. This is typically the style of connection found on the backs of PCs. This is not the standard configuration for a USB cable. Please make sure the device you are connecting to requires a Type A male cable, the port should be a type A female. USB 2.0 cables are backwards compatible, they can carry a USB 1.0 and 1.1 signal. USB cables are used to connect devices such as digital cameras, digital video cameras, scanners, printers, web cams, mice, keyboards, joysticks, network connections, etc. 。 。 。

USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS

Pack of 10 FEMALE IDC ASSY .050 X .050 C.L FFSD-17-D-02.00-01-N, Power Cord and Hanging Kits only for The Shengsite 75W LED Plant Grow Light. Thomas & Betts SSF-CC1-F1/2 SP Flange Side Mount Conduit Clamp Pack of 25, Pack of 1 CABLE 3COND 22AWG GRY SHLD 500 E2003S.41.10. 20 Pack SPS Brand Complete Wire Harness with Terminal Covers and Fuse for APC SmartUPS SU1400NET RBC7 Battery Cartridge, DSPIC33FJ64MC706A-I/PT, 100 pieces Fixed Inductors 1.0uH 40mOhms 4.7A 2.5x2.0mm 20%, Weighting Sensor S Beam High Precision Load Cell Scale Sensor Weighting Sensor with Cable for Mixing Station Batching Machine Asphalt Station 50kg, ABLEGRID USB 3.0 Cable Laptop PC Data Sync Cord for Seagate Model SRDONF2 PN 1TFAP3-500 ITFAP3-500 4TB Expansion Desktop External Hard Drive HDD. Osram 11w Dulux S/E 4 Pin Lamp 840 4000k Cool White Colour 11w/840 2G7 Cap, SMA6J85CA-TR ESD Suppressors/TVS Diodes High Temp Transil Pack of 100, Replacement for Lamptech F8t5wwt58w12inchfluorescent Light Bulb This Bulb is Not Manufactured by Lamptech 2 Pack, Computer Cables Yoton 3.5mm to 2 RCA Cable 2 RCA Stereo to 3.5mm Jack Plug Adapter Cable 5 ft 1.5m 3m 5m 10m Cable Length: 1.5m, LINDY 47244 Network Cable Category 6 4P F/UTP 250 MHZ 2 m Grey, iPhone Lightning Cable 3 Pack 10FT USB Cable Compatible with Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging & Syncing Cord. VISHAY DALE CRCW0805100MJPEAHR RESISTOR THICK FILM 125mW 100MOHM 5% 5 pieces, Cable Length: 5mm, Color: 3 pcs Computer Cables 3pcs USB Male to Dual PS2 Female Adapter Converter Use for Keyboard Mouse Connector Converter Mouse Adapter Plug & Play.


USB 2.0 Type A Male to Type A Male Cable 10 Feet Black 5 Pack GOWOS


Black, 10 Feet: Computers & Accessories,GOWOS (5 Pack) USB 2,0 Type A Male to Type A Male Cable,customers save 60% on order,High-End Fashion For Top Brand,Hottest Online Products at the Hottest Prices.