SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6

SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6,A To 13Pin 7+6 SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type,Buy JadeShop USB 2,0 Type A To 13Pin(7+6) SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Low price, good service,Best Price,Low price guaranteed with free shipping. For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6 SATA Adapter Cable External Power psihoterapija-belin.si.

SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6

SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6
SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6
SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6
SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6
SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6

SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6

JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin(7+6) SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM: Computers & Accessories. Buy JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin(7+6) SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 100% brand new and high quality. 。 USB 2.0 to 13 pin SATA adapter cable with extral USB power cable. Connects 7+6pin Slimline SATA optical drive to computer 。 Supports any Slimline SATA CD/DVD optical drive. Support USB 2.0 with transmission speed up to 480MB/s. 。 Also compatible on USB 1.0, USB Y cable supports 7200rpm HDD or more. 。 Easy to use USB interface, supports hot-swap, plug and play, no external power is needed. Light weight, easy to carry along. 。 Note: 。Transition: 1cm=10mm=0.39inch。Please allow 0-1cm error due to manual measurement. pls make sure you do not mind before you bid.。Due to the difference between different monitors, the picture may not reflect the actual color of the item. Thank you!。Package includes:。1 X USB 2.0 Type A To 13Pin(7+6) SATA Adapter Cable (No retail package)。 。 。 。

SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6
SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6
SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6
SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6
SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6

Computer Cables 5-200 PCS Mini USB Jack Mini 5-Pin USB Jack Socket Connector Dock Charger Connector Port PCB Board U087m Cable Length: 100 pcs. 40 bit RGB LED WS2812 Pixel Matrix Shield. Nippon Labs CAT6A-1S CAT 6A STP 1-Feet Ethernet Cable Blue. Case of 10 Easy Retrofit Philips 456657 LED 16.5W InstantFit Plug n Play High Output Needs Ballast 2 PL-L 4000K. DSP 128KB Flash 100MHz Digital Signal Processors & Controllers 28Pin DSC 16 Bit DSC dsPIC33CK128MP508T-I/PT CAN-FD Pack of 10 3 Comp PTG 16KB RAM 3 OpAmp, Color : Black Output: 12V HUIFANGBU AU Plug AC Adaptor for SATA HDD 2A, Color: Black Lysee Data Cables USB 2.0 female male 90 degrees USB mini adapter 12 cm data cable -, Littelfuse KLDR-12 Fuse 12Amp 600V, Color: black For xiaomi mi 5c Usb charging flex 100% USB plug charging Flex Cable PCB Lysee Mobile Phone Flex Cables. 2M Microphone Professional Link Cable Cable Built‑in Decoder Chip HS‑100B for Smart Phone. 74AHC1G08W5-7, 1000pcs 6x6x6 Import Shrapnel Touch Switch pin 4 line 666 Tactile Push Button Switches, Cable Assembly Serial 0.3m 26AWG Serial ATA to Serial ATA 7 to 7 POS PL-PL AK-SATA-030 50 Items, Axiom Memory Solutionlc 3ft Cat5e 350mhz Patch, X2530 X204N Lexmark Printer Compatible X215 X2690 X2600 X2470 X1140 X2350 X2550 X1100 X125 X1270 X1150 X3350 X215MFP X340 X2250 X2670 X264DN X342 X342 X1180 X1185 X1155 X1130 X1240 X340n X3330 X2480. Pack of 10 - NMC-C-HR USB Connectors Rcpt mediaCON USB Type-C w/USB Rcpt,. BT 20 BT 6 BT 22 BL & BT 55E Portable Bluetooth Speakers Compatible with Blaupunkt BT 5 Silver 3M Micro USB Data Sync Cable DURAGADGET Braided Nylon. Cool White ZQ Modern LED Bulb Light E26/E27 5 W 18 SMD 2835 360-400 LM Warm White/Cool White A60 Decorative Globe Bulbs AC 220-240 V.


SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM JadeShop USB 2.0 Type A To 13Pin 7+6


Buy JadeShop USB 2,0 Type A To 13Pin(7+6) SATA Adapter Cable External Power For CD-ROM DVD-ROM: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Low price, good service,Best Price,Low price guaranteed with free shipping.