NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers

NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers,NX210 NX330 NX400 Printers NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130,Buy NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers: Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,products at discount prices,Promote Sale price,Get fast delivery and lowest price. Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers NiceTQ Replacement AC Power Charger psihoterapija-belin.si.

NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers

NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers
NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers
NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers
NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers
NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers
NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers

NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers

NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers: Electronics. Buy NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers: Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Length: 1.5 M / 59 inches 。 Fit most 2 ports power adapters 。 Compatible with: Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers 。 Note: Suitable for US standard jack ONLY 。 Replacement US Prong Power Charger Cable Cord For Epson Stylus NX00 NX30 NX0 NX330 NX400 Printers 。 。 。 Connect an AC adapter to an AC outlet, OR plug directly into a computer or other device with a built-in AC adapter 。 Work with most brands PC like Toshiba, IBM, Sony, DELL, Compaq, HP, NEC, Acer, AST, etc 。 Fit most ports power adapters 。 Length: .5 M / 59 inches 。 Accessory Only, device not included 。 。 Package Included: * US Prong Power Charger Cable Cord 。 。 。

NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers
NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers

DC 12V Compatible 92x25mm Cooling Fan with 3Pin 3Wire Connector Replacement for DSB0912M Cooling Fan. 12 watts 4000k White Lithonia Lighting MNLK L12 840 M4 LED Linkable Strips 1 feet. RES SMD 1M OHM 5% 1/10W 0603 CRCW06031M00JNTA Pack of 300, Computer Cables CF Memory Card to Mini PCI-E PCI Express Adapter Converter Right Side Mode Yoton Cable Length: Other, STANCOR P-8672 CONTROL TRANSFORMERNEW IN BOX. 245135-0610 Pack of 4 Sensor Cables/Actuator Cables MINIFIT 6CKT CBL AY DR OVERMOLDED 1M BLK, P80 P80h X80 Plus 8 inch Tablet Tan and Olive with Micro USB Cable Vangoddy Irista Series 7 inch PU Leather Padded Tablet Sleeve for Teclast P70 7 inch, Maxled 11.0 Watts A19 LED Lamp 1100 Lumens Pack of 2 11A19GUDLED40/G2. Trans MOSFET N-CH 40V 19A Automotive 8-Pin LFPAK EP T/R 50 Items BUK7M45-40EX, Chanzon High Power Led Chip 100W Purple Ultraviolet SMD COB Light Emitter Components Diode 100 W Ultra Violet Bulb Lamp Beads DIY Lighting UV 400nm / 3000mA / DC 30V-34V / 100 Watt, AC Power Entry Modules SCREW 2-POLE 4A MEDICAL BLACK.


NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers


Buy NiceTQ Replacement AC Power Charger Cord Cable for Epson Stylus NX100 NX130 NX210 NX330 NX400 Printers: Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,products at discount prices,Promote Sale price,Get fast delivery and lowest price.