Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply

Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply,Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped,Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug, Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long - -,Best Quality,Fast Delivery on each orders,Get the best new styles for weekend getaways. Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply Twisted Rayon Cloth Covered Electric psihoterapija-belin.si.

Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply

Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply
Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply
Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply
Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply
Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply
Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply
Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply
Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply

Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply

Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug, Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long - -. Rayon 。 Imported 。 8 feet of Vintage looking style for reproduction yet high quality UL listed lamp wire. 。 Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord is perfect for DIY projects. 。 Save your antique lamps by re-wiring them with this attractive lamp cord and make a conversation piece. 。 Ul Listed, 18 guage, 2 conductor, SPT-2 wire and ends are stripped for easy wiring 。 Factory assembled polarized end plug ensures safety. 。 Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with End Plug, Stripped Ends Ready for Wiring, SPT-2 UL Listed. Perfect for new DIY projects, repairing lamps, vintage fans, even old clocks; don’t trash it, rehab it. Brand new UL listed lamp cord with retro look and feel. Not for outdoor use. Don't get rid of that broken lamp or perfect for re-wiring an antique lamp. Our Rayon Cloth Covered wire is great for any DIY project. High quality, but vintage retro look. Be safe - replace your old lamp cords. The ends of the cord are stripped at the tips for easy wiring onto your socket. The plug end is factory molded and has polarized prongs for added safety. The cord is made of 18/2 SPT-2 wire U.L. listed. Not for wet locations. For indoor use only. 。 。 。

Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply

0039000219-08-G0-D Pack of 10 8 PRE-CRIMP A2040 GREEN, GOWOS 10-Pack 10Ft Hospital Grade Power Cord 5-15P to C13 SJT 18/3 Black, Pack of 30 4816P-T01-471LF RES ARRAY 8 RES 470 OHM 16SOIC, Maslin SMD Power Inductors CD54 Power inductors 68UH 5X5X4MM SMT Reel 200pcs, DealMux 2pcs 3W Watt High Power Green LED Bright Light Bead Emitter 110-120LM, 73-7791-5 Pack of 10 CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 5. PRO OTG Cable Works for Nokia X2 Right Angle Cable Connects You to Any Compatible USB Device with MicroUSB. Pack of 10 TVS DIODE 120V 274V R-6, EL79W Elco Lighting EL79W S 6 Pinhole Trim. 1000W 120/240V Convertible Hydrofarm SGO100DE White Ballast. 0.5M-200M Fiber Optic Cable SC/APC to SC/APC Singlemode Duplex 2.0mm/3.0mm Outer Diameter OS2 9/125mm Fiber Optic Patch Cord 31m, 3.0mm Length Options. Pack of 100 CG0402MLC-12LG ESD Suppressors/TVS Diodes Chip Guard 0402 12 Volts,. MAX3243EEUI+. Retractable Portable Sync Cable for Visual Land Prestige Elite 7Q FamTab Visual Land Prestige Elite 7Q FamTab Cable BoxWave miniSync.


Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long Vintage Lamp Supply


Twisted Rayon Cloth Covered Electric Lamp Cord with Polarized End Plug, Stripped Ends Ready for Wiring 8 feet long - -,Best Quality,Fast Delivery on each orders,Get the best new styles for weekend getaways.