- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable

- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable,Reversible USB Flat Cable - Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to,PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable - 3 Feet (100 cm) - Gold: Computers & Accessories,best prices, best service,enjoy free shipping now,Best choice for every a customers to get authentic goods. cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable - Gold 3 Feet 100 psihoterapija-belin.si.

- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable

- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable
- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable
- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable
- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable
- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable

- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable

PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable - 3 Feet (100 cm) - Gold: Computers & Accessories. PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable - 3 Feet (100 cm) - Gold: Computers & Accessories. Apple mfi certified Product, 100% compatibility, working smoothly with iPhones, iPads, and iPod. 。 Apple Lightning 8-pin sync and charge cable is suitable for all of Apple's latest devices, including iPod touch 5th generation, iPod Nano 7th generation, iPad Air, and iPad mini. 。 Reversible USB allows plugging in any direction: The all-new reversible USB allows plugging in any direction without shorting the circuit. 。 Metallic connector: High quality Gold, silver, or gray aluminum alloy connectors paired with a curved design result in a device that is sleek, ergonomic, and easy to plug in. 。 Flat cable for easy storage: say goodbye to tangled cables! With 100 cm of flat tangle-resistant cable, storage is more convenient than ever. 。 The Metallic x Lightning 8-pin sync and charge cable offers high quality Gold, silver, or gray aluminum alloy connectors paired with a stylish curved design, results in a charger that is sleek, ergonomic, and easy to plug in. The charger works with all of Apple's latest mobile devices, and the casing matches the striking colors of the current line of Apple iPhone S offerings for a more esthetically pleasing appearance. 。 。 。

- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable
- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable
- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable
- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable
- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable
- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable

USB Programming Cable for Delta DVPACAB215. POWER CORD PPW00032 2.5MM DC PLUG BLK Pack of 20 3M PPW00032, Can Be Charged and Data Transmission Synchronous Fast Charging Cable-Short-Coated Tan Dog Near Chair Round USB Data Cable Charging Cable. 24V Honeywell 802360JA/U Replacement Motor for V8043/44 Zone Valve, Smart Light Switch 1pc 360 Degree 500W Motion Detector Smart Microwave Sensor Light Switch. 100 pieces EPCOS B72207S131K101 METAL OXIDE VARISTOR 170V 340V RAD, Pack of 10 HEATSINK FOR TO-247 R2A-CT4-38E. AC Power Entry Modules 10A INLET FILTERS POWER ENTRY MODULES, Emergency Lights for Home Power Failure Works as Normal LED Light Bulb & 3Hrs Battery Backup UL AC120V 40W Equivalent 500lm safelumin SA19-450U40 2PK Rechargeable Light Bulbs Neutral White. Varistors Varistor S05K75GS2 10 pieces, Color: 5pcs 5-50X micro Charging Port usb jack socket connector dock plug replacement 5pin Repair Parts For Kindle Fire HD 7 P48WVB4 Davitu Electrical Equipments Supplies, ESD8451MUT5G ESD Suppressors/TVS Diodes LOW CAP SNAPBACK ESD PROT Pack of 100. CHENYANG Low Profile 9.5mm Height USB 2.0 Female Back panel to Motherboard 9pin cable with PCI bracket 40cm U2-242-CY, 22mm Self-Locking Button Switch,20Pcs Flat Ring Head Button Switch with Light,Stainless Steel Button Switch Green. Fairy Artthe Square Three-in-One USB Cable is A Universal Interface Charging Cable Suitable for Various Mobile Phones and Tablets, RF MOSFET Transistors RF MOSFET VDMOS ARF466AG, Pack of 10 0845250009-18-N7 18 PRE-CRIMP A1858/19 BROWN.


- Gold 3 Feet 100 cm PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable


PQI Apple Certified Metallic Lightning to Reversible USB Flat Cable - 3 Feet (100 cm) - Gold: Computers & Accessories,best prices, best service,enjoy free shipping now,Best choice for every a customers to get authentic goods.