5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging & Syncing Cord iPhone Lightning Cable

5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging & Syncing Cord iPhone Lightning Cable,Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging & Syncing Cord iPhone Lightning Cable 5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case, Certified Charging & Syncing Cord: Computers & Accessories,iPhone Lightning Cable - Infinite Power, 5 Pack 3FT USB Cable, for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,Best Quality,Fast Delivery on each orders,World-renowned fashion, Official Site. for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging & Syncing Cord iPhone Lightning Cable 5 Pack 3FT USB Cable psihoterapija-belin.si.

5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging & Syncing Cord iPhone Lightning Cable

5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging /& Syncing Cord iPhone Lightning Cable
5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging /& Syncing Cord iPhone Lightning Cable
5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging /& Syncing Cord iPhone Lightning Cable
5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging /& Syncing Cord iPhone Lightning Cable
5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging /& Syncing Cord iPhone Lightning Cable

5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging & Syncing Cord iPhone Lightning Cable

iPhone Lightning Cable - Infinite Power, 5 Pack 3FT USB Cable, for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case, Certified Charging & Syncing Cord: Computers & Accessories. iPhone Lightning Cable - Infinite Power, 5 Pack 3FT USB Cable, for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case, Certified Charging & Syncing Cord: Computers & Accessories. ★ LIGHTNING DATA CABLE SET - Apple MFi Certified 8 pin lightning cable for iPhone XS / XS MAX / X / iPhone XR / iPhone 8 Plus / iPhone 10 / iPhone 8 / iPhone 7S / iPhone 7 Plus / iPhone 7S Plus / iPhone 8 Plus / iPhone 6 / iPhone 6S / iPhone 6 Plus / iPhone 6S Plus / iPhone 5 / iPhone 5S / iPhone 5C / iPod Touch 5th / Nano 7th / iPad Mini / iPad Mini 2 / iPad Mini 3 / iPad 4th / iPad Air / iPad Pro Sync and charge your Apple devices with lightning speed. 。 ★ HIGH PERFORMANCE - Maximum high-speed charging and data transmission of devices with uninterrupted performance of navigation and media streaming utilities without worrying about your smartphone battery. Enjoy smart, efficient. 。 ★ PREMIUM MATERIAL - The iPhone lightning cable covered by high quality materials. Gold plated 8 pin C48 terminal and tinned copper metarial. It is softer, lighter and more durable than the cables on the market. 。 ★ ULTRA PORTABLE - Easy to use and lightweight with robust compact ability, the cable features folding durability for added portability, and they can be carried in virtually any travel bag, offering sleek and easy storage. 。 ★ 1 YEAR STRESS-FREE WARRANTY - Upgrade your lifestyle with Apple Compatible Lightning Cables without any risks. You get 12 months of worry-free product guarantee and great customer service for every Car Charger set with fast charger with charging cable ordered. Superb, compact design. Lightweight, travel ready. Hyper-fast rapid charging. 100% safe for extended battery life. Compatible with Lightning Cables port iPhone, iPod and iPad. 。 Lightning Cables (Apple Certified)。This Apple lightning speed cable for devices connects your phone to your computer for charging and data syncing. Compatible with both the adaptive wall and car chargers and with just regular charging devices delivering a 2.1 Amp charging rate.。 Compatible Devices:。iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone X / iPhone 10 / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone 8 Plus / iPhone 6 / iPhone 6S / iPhone 6 Plus / iPhone 6S Plus / iPhone 5 / iPhone 5S / iPhone 5C。 The Combo Cable Set Includes:。5x Lightning Cable。 Specifications。 1.Color: White。2.Interface: USB 2.0 A type to Lightning。3.Connectors: 8 pin。4.Diameter: 2.8mm。5.Length: 3.3 feet or 1m。 。 。 。

5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging /& Syncing Cord iPhone Lightning Cable
5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging /& Syncing Cord iPhone Lightning Cable
5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging /& Syncing Cord iPhone Lightning Cable
5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging /& Syncing Cord iPhone Lightning Cable

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging & Syncing Cord iPhone Lightning Cable

TL-ANALOG Black high Conductivity Silicone Thermal Pad heatsink CPU Cooling Pads Synthetic Graphite Cooling Film Paste 100mm/200mm100mm, RJ45 10Gbps High Speed LAN Internet Patch Cord GOWOS 5-Pack Cat5e Ethernet Cable 30 Feet - Gray Computer Network Cable with Snagless Connector UTP Available in 28 Lengths and 10 Colors, D-PAK 7.7A 1 piece 60V VISHAY SILICONIX IRFR014PBF N CHANNEL MOSFET, STP CAT6a 600-MHz Stranded Patch Cable 10 Pcs /Pack 5 Ft, 230/50 1-26Q4-2 V2 Robertson Worldwide ROBERTSON 3M10207 HP2635P/A mBallast HPF, 10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable CABLECHOICE Cat6 Shielded Ethernet Cable 6 Feet - Yellow 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector 550MHz, 2NO2NC BCH8-25M 230V 4P 25A Din Rail Household AC Contactor with Manual Control Switch. RJ45 Computer & Networking Patch Cord Gray 20 ft Booted Pure Copper CablesAndKits Jacket: PVC Cat6a Ethernet Cable cm. Pack of 15 RES SMD 200 UOHM 1% 5W 5931 WSL5931L2000FEA. Gas Discharge Tubes 2000V GDTs/Gas Plasma Arrestors 06.2x4.2mm Pack of 40 2093-200-SM-RPLF, Negro 3 metros / 9,8 pies / Cables to Go 54172 USB 3.0 un varón a un cable masculino, PHOENIX CONTACT 1443608 DC Power Cords SAC-5P-MINMS/ 0,3-431/MINFS PWR, Antenna Extension Cable RP-SMA Male to RP-SMA Female Low Loss RG174 6 feet 2 Pieces, Merry 3 in 1 USB Multi Function Charging Cable Data Transmission USB Cable for Mobile Phones and Tablets Compatible with Various Models with Storage Bag, Pack of 350 ERJ-2RKF8660X RES SMD 866 OHM 1% 1/10W 0402, Chinese Style Landscape Painting Ink Painting 3-in-1 Retractable Multi-Function Charging Cable for Android Apple and Type-C for Mobile Phones and Tablets. Yangiug Practical Brightness Energy Saving LED Lights Strip Party Decoration Light LED Bulbs. 20 Extra Long 1-1/2 6-32 Thread Flat Head Device Screws Mounting, EcoSmart 60-Watt Equivalent A15 Dimmable Clear Glass Decorative Filament Vintage Edison LED Light Bulb Daylight 3-Pack.


5 Pack 3FT USB Cable for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case Infinite Power Certified Charging & Syncing Cord iPhone Lightning Cable


8 Plus,7,7 Plus,6S,6S Plus,iPad Air,Mini,iPod Touch,Case, Certified Charging & Syncing Cord: Computers & Accessories,iPhone Lightning Cable - Infinite Power, 5 Pack 3FT USB Cable, for Apple iPhone Xs,Xs Max,XR,X,8,Best Quality,Fast Delivery on each orders,World-renowned fashion, Official Site.