Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging

Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging,Adapter/Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male, 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging, Data Transfer - Rose Gold: Computers & Accessories,Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors, Aluminum Body,Shop Authentic,Everyday low prices,Hottest Online Products at the Hottest Prices. Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging Rose Gold Adam Elements Reversible psihoterapija-belin.si.

Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging

Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging

Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging

Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors, Aluminum Body, 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging, Data Transfer - Rose Gold: Computers & Accessories. Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors, Aluminum Body, 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging, Data Transfer - Rose Gold: Computers & Accessories. SIMPLY THE HIGHEST QUALITY CABLES YOU CAN BUY - The 4ft (120 cm) PeAk AMB13 charging and data sync cord has a precision cut premium aluminum body and tangle free nylon fibre braided cable design for extra long life. Attention to detail, premium materials and precision engineering is what sets us apart. 。 SHOULDN'T YOUR ACCESSORIES LOOK COOL TOO? - If you love your devices as much as we do and have a significant investment in them, why have the same old boring cables like everyone else. Stand out from the crowd with our stunning color collection available in Gold, Rose Gold, and Black / Grey. 。 MADE FOR THE NEXT GENERATION OF DEVICES - Why waste your time and money on old technology? The PeAk AMB120 features extra strengthened connectors and a premium nylon fibre braided cable for long life. 。 REMOVE THE WEAK LINK IN YOUR CHAIN - Low quality cables probably end up costing us more in time and frustration than they're worth. The PeAk AMB13 aluminum housing effectively decreases electromagnetic interference, which ensures stable power and data transmissions while the seamless USB connector provides stable data transmissions. 。 LIGHTNING FAST CHARGING AND DATA SYNC - Get stuff done... FAST. The PeAk AMB120 has a data sync speed of up to 480Mbps and a charging output up to 15W (5V/3A). One cord, all jobs. 。 PeAk AMB120 Micro USB Male to USB-A Male Adapter 。 Reversible-plug Micro USB connector pattern helps you to connect the device easily. 。 Supports Max 15W(5V, 3A) charging output and the speed of data sync up to 480Mbps. 。 Premium Aluminum cap to lower the electromagnetic interference. 。 Strengthened connector and braided cable provides extended product life. 。 USB connector can attach to the devices seamlessly and provides stable data transmitting capability. 。 。 。

Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging
Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter//Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging

Jet/Powermatic JTM2-599 Switch 1 Ph Noram Jet, 100 pieces TVS Diodes Transient Voltage Suppressors 600W 24V Unidirect, 2in1 USB Data SYNC AV A/V TV Works with Panasonic Lumix DMC-LS65 DMC-FZ28 DMC-TZ5, 16 AWG Hook-Up Wire 461626 BR005 Alpha Wire. 0039000428-02-Y2-D Pack of 100 2 PRE-CRIMP A2016 YELLOW, Blue Pack Of 2 100BR38/FL/B Incandescent 100-Watt Medium Based E26 Floodlight BR38 Reflector Colored Bulb. Hai-ky-uu exited Universal Portable Cable Fit USB Charger 3 in 1 Charging Cable Adapter, MICROSWITCH VP25K150 Toggle Switch, MOSFET N-Ch 60V 180A D2PAK-6 OptiMOS 3 Pack of 10 IPB016N06L3 G, Attaches To Busbar 200mm Length 90mm Depth Siemens FBC135 Covering Cap For FBT Terminals 135mm Width, Yibuy 2 Way DIP Toggle Switch with 4 Metal Pins for All PCB Project Set of 20, DC 5V USB to 12V 0.525A converter myVolts USB5V-12V9V7.5V6V. Shielded Ethernet Cable in Black 20 ft & Cat6 Flat Ethernet Cable in White 50 ft SSTP, SFTP Cat6a Cable Matters Snagless Cat 6a, 2 Prong Power Cord Cable for Samsung/LG/TCL/Sony/Sharp/Toshiba/Insignia/JVC/Hisense LED LCD Smart 4K HDTV. 1% CURRENT SENSE 30W 5 OHM CADDOCK MP930-5.00-1% RESISTOR.


Rose Gold Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors Data Transfer Aluminum Body 4ft Tangle Free Braided Cord for Charging


4ft Tangle Free Braided Cord for Charging, Data Transfer - Rose Gold: Computers & Accessories,Adam Elements Reversible Micro USB Male to USB A Male Adapter/Connector Cable in Designer Colors, Aluminum Body,Shop Authentic,Everyday low prices,Hottest Online Products at the Hottest Prices.