1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV

1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV,HDTV 1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter,Buy 1,8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV: VGA Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Order online,Officially Licensed Shop Online,choose from our unique product range today. to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV 1.8M DP Display Port Male psihoterapija-belin.si.

1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV

1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV
1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV
1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV
1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV
1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV

1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV

1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV: Computers & Accessories. Buy 1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV: VGA Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. RGB analog video(VGA port)output:Configured for 700mV voltage swing 。 Automatic sink detection and stand by mode 。 Spread spectrum (de-spreading) for EMI reduction 。 EDID Pre-fetch (VGA EDID Conversion) 。 Sink detection based on DDC return 。 Features:。RGB analog video(VGA port)output:Configured for 700mV voltage swing。Automatic sink detection and stand by mode。Spread spectrum (de-spreading) for EMI reduction。EDID Pre-fetch (VGA EDID Conversion)。Sink detection based on DDC return。Easy to use and to operate at affordable prices 。Description:。Measured power:/ Active 1.4W, Standby 100mW。Power supply:/  +3.3V (Form DP)。Display resolution up to:/ 1920x1200(WUXGA-R), 60Hz, 8bpc:/ 154MHz;1920x1080P, 60Hz, 10bpc:/ 4MHz。DisplayPort ver1.2:/ DP two lanes or DP one lane。Specifications:。Material:/ Alloy & PVC。Color:/ Black。Length(includes connectors):/ Approx. 1.8m。Package includes:。1 x DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter。Please note:。Input:DisplayPort Male(Signal resource)。Output:VGA Male(Target Monitor/Projector)。Can not be used in reverse 。 。 。

1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV
1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV
1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV
1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV

JUMPER-H9992TR/A3047B/X 8 H4BXT-10108-B1 Pack of 250. RES SMD 60.4KOHM 0.1% 1/16W 0402 RT0402BRD0760K4L Pack of 100. Pink Nature Pattern Round Telescopic Aluminum Alloy Shell Charging Cable Three-in-One Data USB Cable Phone Charger. BR30 12 Watt Light Bulb Equivalent 120 Watt Incandescent Bulb Dimmable E26 Base 5000K Daylight 120v 1200 Lumens 6-Pack, Color : Black Length: About 30cm Leya USB Cable Micro USB to USB 2.0 Male & USB 2.0 Female Host OTG Converter Adapter Cable Black, JUMPER-H1504TR/A2015V/H1504TR 3 H3BBT-10103-V4 Pack of 250, Yellow BIN ICC Cat5e Modular Connector Jack CAT5JACK-YL, POSITAL IXARC UCD-IPT00-XXXXX-01M0-PRL Incremental Rotary Encoder. Thomas Additional Traceable Humidity/Thermometer Remote Sensor Module -4 to 140 degree F Thomas Scientific 4381, Ethernet Network Patch Cable SuperEcable Made in USA USA-0670-11 Ft UTP Cat5e UL 24Awg Pure Copper Blue. 3 in 1 Retractable USB Charger Cable Cord Hydrangea and Dont Forget Me Fast Charging Reusable Charger Cord Compatible with Cell Phones Tablets Universal Use. - 24pcs RJ45 Tool-Less Keystone Jacks Mixed Color Jacks: Red+Orange+White ShineBear 19 inch 24-Port Cat6 Modular Patch Panel Incl Cable Length: 24port, Computer Cables Up & Down & Left & Right Angled 90 Degree USB Micro USB Male to USB Male Data Charge Connector Cable 25cm 50cm for Tablet 5ft 5m Cable Length: 300cm, Color: Right. 5ft RJ45 Cat6A 10Gig UTP 28AWG Ultra-Thin Patch Cable CMR GREEN. KyleCServaiss Ki&d Cu&di1 USB Cable Multi Charger Cable,Universal 3 in 1 Multiple Ports Devices USB Charging Cord with iOS/Android/Type C/Micro USB Connectors for Phones Tablets Charging Only, Veris H600 Mini Split-Core Go/No Go Current Switch.


1.8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV


Buy 1,8M DP Display Port Male to VGA Male RGB D-SUB Cable Adapter HDTV: VGA Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Order online,Officially Licensed Shop Online,choose from our unique product range today.