15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length

15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length,Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length 15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN, with Shielded RJ45 Connectors, Length: 15m Durable: Cat 7 Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network,Big Labels Small Prices,Online Best choice,We provide wide selections of products. Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length 15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat psihoterapija-belin.si.

15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length

15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length
15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length
15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length
15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length
15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length

15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length

Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network, with Shielded RJ45 Connectors, Length: 15m Durable: Computers & Accessories. Buy Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network, with Shielded RJ45 Connectors, Length: 15m Durable: Cat 7 Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Interface type: RJ45 x 2. 。 Material: shielded gold-plated plug, fiber woven mesh cover, PVC outer cover. The wire conductor is 32 AWG oxygen free copper. 。 Product use: Computer and switch, hub, ADSL, router, modem TV, set-top box and other equipment links. Weight: 392g. 。 1. Flat wire, soft and free to bend. The wire body has a thickness of 2.7mm (with fiber mesh), strong tensile strength, durability and dirt resistance. 。2. Adopt 32A Yang G oxygen-free copper conductor, PVC outer shielded by aluminum foil shield + oxygen-free copper conductor ground shield, stable transmission, no drop. 。3. Standard RJ45 gold-plated interface, the machine suppresses the crystal head to ensure stable transmission of seven types of 10 Gigabit speed. 。4. Compatible with most network environments. 。5. Universal RJ45 network cable interface, suitable for all kinds of network equipment, desktop computers, notebook computers, smart TVs, routers, TV boxes, etc. 。Parameter: 。1. Interface type: RJ45 x 2. 。2. Material: shielded gold-plated plug, fiber woven mesh cover, PVC outer cover. The wire conductor is 32 AWG oxygen free copper. 。3. Product use: Computer and switch, hub, ADSL, router, modem TV, set-top box and other equipment links. 。4. Weight: 392g.。 。 。 。

15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length
15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length
15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length
15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length
15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length
15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length

Cmple Cat5e 350 MHz Snagless Patch Cable 50 Feet Yellow - Pack of 2, Varistors Varistor S20K150E3 5 pieces. POSITAL IXARC UCD-IPT00-XXXXX-HGT0-UAW Incremental Rotary Encoder, POSITAL IXARC UCD-IPH00-XXXXX-HBS0-WAW Incremental Rotary Encoder. Durpower 3FT Firewire 1394 iLink 4-4 Pin DV Video Cable Cord Lead For Sony Handycam HDR-FX1/e, Computer Cables Yoton 5pcs/Set RC Lipo Battery Low Voltage Alarm 1S-8S Buzzer Indicator Checker Tester LED r20 CN, Cable Length: 0.2m. USB Power Port Ready retractable USB charge USB cable wired specifically for the Samsung Freeform II and uses TipExchange, Water and Oil Tight 755 Type Lamp Short Lever Maintained Operation Illuminated C Cam Code Transformer Siemens 52SA7CGN Heavy Duty Selector Switch 120V Voltage 3 Positions, Amphenol Part Number CTVS06RF-13-35P. 6Ft 16AWG Blue Gauge Flexible Stranded Copper Cable Silicone Wire for RC by Ucland, Case of 36 9 feet Extra Long Cable Dollar Item Direct Micro USB Cable, S9621 6 Pack Satco 9.5 watt; BR30 LED; 105 beam spread; 3000K; Medium base; 120 volts; Dimmable.


15m Durable Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network with Shielded RJ45 Connectors Length


with Shielded RJ45 Connectors, Length: 15m Durable: Cat 7 Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Gold-Plated CAT7 Flat Ethernet 10 Gigabit Two-Color Braided Network LAN Cable for Modem Router LAN Network,Big Labels Small Prices,Online Best choice,We provide wide selections of products.