uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long

uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long,Breadboard 31cm Long uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic,Buy uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long: SATA Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,wholesale prices,Shopping with Unbeatable Price,Explore the latest style products. Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long uxcell 5pcs 10P Jumper Wires psihoterapija-belin.si.

uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long

uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long
uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long
uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long
uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long
uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long
uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long
uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long

uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long

uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long: Computers & Accessories. Buy uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long: SATA Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Descriptions:。P single female head Jumper wire ribbon flat cable, 31cm long.。The conductor ribbon cable separate easily for clean terminations with standard wire connectors, jacks and pins.。Ribbon cable saves space and time on circuit interconnecting assemblies.。A popular choice for construction or repair.。Applying to digital cameras, digital camcorders, laptops, LCD TVs, LCD monitors, Atmel AVR ISP and in-system programmers etc.。 。 。 。

uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long
uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long

WSR5R0400FEA SMD 5watts .04ohms 1 Current Sense Resistors Pack of 25. SHINAGAWA DENSEN SSX 2010 LF Encoder Cable 20M, XBDAWT-00-0000-000000F51 Cree Inc Optoelectronics Pack of 100 XBDAWT-00-0000-000000F51. Control Brand The Lucca Pendant 11.875 by 59 by 11.875-Inch. Pack of 10 RES SMD 5M OHM 5% 1.5W 4020 HVC4020V5004JET. Gimax 3 Pcs/lot 15 Pin SATA Male to 2 SATA Female Hard Drive IDE Molex Power Cable Y Splitter Cable Adapter. Party Christmas RGB Bulb AmmToo Dimmable E27 LED Light Bulb,5W RGB Color Changing Light Bulb with 24Keys IR Remote Control for Home Decor 5W+RGB Mood Lighting. 2000 item s LITTELFUSE V18MLA1210NH MLA Series 1210 14 VAC 18 VDC 500 A Surface Mount Varistor, 9 Pack 3 Count Philips LED 531749 Dimmable BR30 Frosted Bulb: 650-Lumens E26 Medium Screw Base 8 65-Watt Equivalent Day Light 5000-Kelvin 9-Pack 5000K. 3 B DAOKI 21PCS Raspberry Pi 4 Aluminum Heatsink Kit Cooler Cooling 8.8x8.8x5mm 14x14x7mm 14x10x7mm 15x15x0.5mm for Raspberry Pi 4 with Thermal Conductive Tape. Cooling Heatsink Compatible with HP Pavilion X360 13-A051NR AMD, Igus 14001 Vertical Separator Hinge-Open Crossbar Polymer. 3-Pack - 2 Feet GOWOS Cat6 Shielded Ethernet Cable Purple 550MHz 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Molded/Booted Connector 10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable, Ducane 46K2601-15 uf MFD 370/440 Volt VAC AmRad Round Run Capacitor Pack Made in The U.S.A. 2. 4 Pack Halco 46519 18w T2 Spiral 3500k Gu24 Prolume Cfl18/35/Gu24 18w White Lamp Bulb, 200pcs/lot 3.3uf 50V Electrolytic Capacitor Electrolytic Capacitors|50V Size: 4mm7mm, Pack Of 100 STMicroelectronics ESD Suppressors/TVS Diodes 1500W 27V Unidirect, MEO PCIE 3.0 X16 Full Speed Cable for ITXA4 Graphics Card Extension Shielded Cable PCI-E 16X Transfer Cable 108mm Hole Distance 18.5CM, Morris Products 19470 Conduit Hanger with Bolt Pack of 100 1/2” Size. Kenable 15 Pin SVGA Cable Male to Male PC to Monitor Lead 30m Black ~100 feet.


uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long


Buy uxcell 5pcs 10P Jumper Wires Double Female Head Ribbon Cables Pi Pic Breadboard 31cm Long: SATA Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,wholesale prices,Shopping with Unbeatable Price,Explore the latest style products.