13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit

13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit,Steel Wood Plastic Drill Bit 13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy,5-6,5mm for Alloy Steel Wood Plastic (Drill Bit) - -,13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1,Quick delivery,Buy Now Guaranteed Satisfied,free shipping and great service today. Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit 13pcs Twists Drill Bit Straight psihoterapija-belin.si.

13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit

13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit

13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit

13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic (Drill Bit) - -. ☀High quality: These drill bits are made of high-speed steel, strong and durable, with high hardness, wear resistance and long life. 。 ☀Features: The cobalt coating of the twist drill can prevent rust and corrosion, and the heavy-duty spiral groove design can quickly remove chips. 。 ☀Application: Twist drills are suitable for drilling holes in alloy steel, wood, non-ferrous metals, cast iron, hard plastics, etc. 。 ☀Easy to store: This set of drill bits is equipped with an iron box, which can be fixed in a proper position for easy storage and carrying. 。 ☀After-sales guarantee: We attach great importance to customer experience, if you have any questions, you can contact us at any time, and we will solve it for you immediately 。 Specification: 。 Item Type: Twist Drill Bit。 Material: High Speed Steel。 Size: 1.5 mm, 2mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.2 mm, 3.5 mm, 4mm, 4.5mm, 4.8mm, 5 mm, 5.5mm, 6 mm, 6.5mm 。 。 。 Package List: 。 13 x Drill Bit1 x Iron Box 。 。 。

13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit
13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit

MAXTOOL No 30x6 Dia 0.1285 Wire Gauge 60PCs Aircraft Twist Drill Bits HSS M2; ACN02B06R30P60. Morse 5940 7/64 X 1/8 2FL SE Ball SC BRT Made 58107. Micro 100 4 UnCoated Left Hand Radius Boring Tool.320 Bore Dia BBL-3203000 3.000 Bore Depth.080 Angle, Finishing Cut Sandvik Coromant R215.26 Carbide Corner Radius End Mill TiAlN Monolayer Finish 6 Flutes 10mm Shank Diameter Metric 72mm Overall Length 10mm Cutting Diameter 1.5mm Corner Radius Non-Center Cutting 50 Deg Helix, HUHAO 30 Degree Letting Engraving V Bit 2 Flute Cnc Router Bits 6mm Shank For Marble Granite Bluestone 5PCS, 0.312 Minimum Bore Diameter 0.375 Maximum Bore Depth AlTiN Coated 2.5 Overall Length Solid Carbide Tool 0.038/0.039 Groove Width 0.100 Projection Micro 100 FR-038-6X Full Radius Grooving Tool 0.3125 Shank Diameter. 125 mm Shank Diameter 0.8 1PCS STFCR 2020K16 CNC Lathe Indexable Carbide Outer Circle Turning Tool Holder Boring Bar For TCMT1604 Overall length 5 2020 mm. ZXHAO 4 Flute 5/16 Straight Shank High Speed Steel CNC Router Bits Cutting Milling Tools 2pcs. 3 Flutes Scientific Cutting Tools Thread Mill TMLR100-40ELA TiAlN 1/4 Shank Dia, 1/16-1/2 by 64ths Bright General Purpose TIN Coated 135-Degree Split Point, High Speed Steel UNF Spiral Flute Tap Overall Length 2.3600 Thread Size #10-32. 3/4 Diameter x 3/4 Shank x 1 LOC x 6 OAL 3 Flute Uncoated Solid Carbide Radius End Mill Fullerton Tool 27725, Cast Iron and Stainless Steel with Interrupted Cuts THINBIT 3 Pack XGI154D2FR 0.154 Width 0.250 Depth Grooving Insert for Steel Full Radius Uncoated Carbide.


13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1.5-6.5mm for Alloy Steel Wood Plastic Drill Bit


5-6,5mm for Alloy Steel Wood Plastic (Drill Bit) - -,13pcs Twists Drill Bit Straight Shank HSS Drill Bits 1,Quick delivery,Buy Now Guaranteed Satisfied,free shipping and great service today.