Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool

Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool,Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill,Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool - -,Free Delivery and Returns,Find new online shopping,choose from our unique product range today. Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda psihoterapija-belin.si.

Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool

Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool

Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool

Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool - -. Unique ladder configuration, a variety of standard size drill openable aperture, a step drill bit against the box. 。 Without using a center punch, not easy to break compared with ordinary twist drill.Site construction, a step drill specifications apply. 。 Deburring, chamfering, expanding open oval hole, twist drill unable to complete the function it is possible. 。 And compared to ordinary twist drill.Small sway, without leading to use a center punch can carve out a nice aperture. 。 Tools: pistol drill, bench drill.When the operation of the cooling water side edge, can effectively extend the service life of the drill bit, drilling rate recommended 250--400 rpm. 。Shipping list: 1 × hex shank step drill 3-13mm。Name: HSS stepped hexagonal shank drill 3-13MM。Order 3-13mm 11: (3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13mm)。Weight 25g。Material: High Speed Steel。Material: High Speed Steel。Category: ladder drill。Blade Diameter: 3 (mm)。Blade length: 4 (mm)。Total length: 72 (mm)。Shank Diameter: 6.35 (mm)。After you purchase our products, we will provide you with the most sincere service and let you enjoy shopping!。

Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool
Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool

1.50 mm Magafor 88855001500 Carbide Mini Corner Rounding End Mill, 10T732-2 Packs Westward HSS Round Adj Thread Die 1 In 832 Pitch. Carbide 130 Degree Cutting Angle 2 Flutes KYOCERA 226-1000L400 Series 226 Micro Drill Bit 2.54 mm Cutting Diameter 3 mm Shank Diameter 38 mm Length AlTiN 10.20 mm Cutting Length, Michigan Drill 203 Series High-Speed Steel General Purpose Drill Bit 118 Degrees Conventional Point 4 Morse Taper Shank 1-57/64 Size Spiral Flute Pack of 1. NMSLA 1/4 Inch Hex Head Allen Wrench Drill Bit Hex Shank Screwdriver Tip Magnetic Holder Hand Magnetic Tip Tool Socket Extension Tool Classical, 135° Drill Bit Point Angle Drill Bit Size #11 Threaded Shank Drill Bit High Speed Steel. 2 Fl Ø.625 IN 3.5 IN 30° HLX LOC CARBIDE END MILL .625 IN GW Schultz Tool RADIUS OAL .125 IN SHK GW2 Series | 1.25 IN. Turn-On Quick Change Disc 2-100 Grit Aluminum Oxide. LIMEI-ZEN Power Tool Accessories 1/4 Inch Hex Shank Keyless Drill Chuck Quick Change Adapter Converter 0.3-3mm Drill Chuck. 12 mm for Various Material M2.3 x 0.4 mm Form Tap Right Hand Cut Semi-Bottoming HSS-E Non Coolant TiN Coating Seco MF-M2.3X0.40ISO6HX-XC-V054 52388 HSS Machine. HSS Drill Bit Hex Triangle Deburring External Chamfer Tool Multifunction Color : Black, Size : Six Angle.


Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool


Yadianna High-speed Steel Drill Pagoda Stepped Hexagonal Shank Reamer High-speed Steel Drill Stepped Reamer 3-13mm Cutting tool - -,Free Delivery and Returns,Find new online shopping,choose from our unique product range today.