#10 x 1-1/4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive

#10 x 1-1/4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive,Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive #10 x 1-1/4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting, Quantity 100, Size Number 10 x 1-1/4" Long by Fastenere: Industrial & Scientific,#10 x 1-1/4" Deck Screws 18-8 Stainless Steel, Square Drive, Type 17 Wood Cutting Point,here to give you what you want,and 24/7 services,Best Price, Service and Fastest Shipping! 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive #10 x 1-1/4 Deck Screws psihoterapija-belin.si.

#10 x 1-1/4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive

#10 x 1-1//4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive
#10 x 1-1//4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive
#10 x 1-1//4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive
#10 x 1-1//4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive
#10 x 1-1//4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive
#10 x 1-1//4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive

#10 x 1-1/4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive

#10 x 1-1/4' Deck Screws 18-8 Stainless Steel, Square Drive, Type 17 Wood Cutting Point, Quantity 100, Size Number 10 x 1-1/4' Long by Fastenere: Industrial & Scientific. #10 x 1-1/4" Deck Screws 18-8 Stainless Steel, Square Drive, Type 17 Wood Cutting Point, Quantity 100, Size Number 10 x 1-1/4" Long by Fastenere: Industrial & Scientific. DECK SCREWS ARE SPECIALIZED FASTENERS DESIGNED TO RESIST CORROSION IN ADVERSE OUTDOOR ENVIRONMENTAL CONDITIONS. The deck screw drives easily into deck boards, and once set, the head lays smoothly against the deck surface. Deck screws feature a Robertson Drive, also known as a Square, or Scrulox drive which has a square shaped socket in the screw head for high torque and minimal slippage. Since wood decks have many thin planks and must withstand harsh environmental conditions, deck screws are designed to accommodate the challenges of this application. They must resist corrosion, drive easily, and lay smoothly against the deck surface, called countersinking. For these reasons, many deck screws are self-countersinking, self-drilling, and coated with materials that won't rust. Like other screws, deck screws come in a wide variety of lengths and widths, called shanks. They also use different shapes of driver, the part on the screw head that allows a screwdriver to dig in to the wood and rotate. A popular head shape is a square, because it holds the driver and doesn't strip as easily as Phillips heads. One feature of deck screws that makes them easy to install is the sharpness of their point. They often come to a very sharp, narrow point, to reduce the necessity of drilling pilot holes. Especially in a soft like cedar, these screws can be fastened without needing to pre-drill the hole, called self-tapping. Secondly, screws designed for a deck will propel themselves into place because of their unique shank design. The thread of the screw is measured in degrees, so a shallower degree means more thread along the length. These threads spread out the force, so the screw takes less effort to put in, yet it is still difficult to pull out. Some types of deck screws are lubricated so they slide into the wood even more easily. 。 。 。

#10 x 1-1//4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive
#10 x 1-1//4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive
#10 x 1-1//4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive
#10 x 1-1//4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1//4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

#10 x 1-1/4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive

Washer Based Zamac #3 Zinc Alloy 5/16-18 OD=3/4 Zinc Die Cast 1000 pcs Wing Spread=1 Wing Nuts. Pack of 100 1-1/4 Length Hex Socket Drive 1/4-20 Thread Size US Made 1/4-20 Thread Size 1-1/4 Length Small Parts 1420CSFL Black Oxide Alloy Steel Flat Screw Partially Threaded. Zinc Coated Carbon Steel Large O.D. 200 Pack Wedge Locking Washer M10, Thread Size #8-18 100, 1 Metal Tek Screws Sheet Metal Self-Drilling Screws Phillips Drive Flat Head 410 Stainless Steel Countersunk. 3/4-10 x 36 Threaded Rod 6 pieces, Knurled Cup Point 3/8-16 UNC Thread Pack of 100 Unbrako 45H Black Oxide 3/4 Long Socket Set Screw Alloy Steel. Steel 0.50 Lg 1 Each 3/8-16 Int THD Keylocking Threaded Insert Kits 9/16-12 Ext THD, Alloy Steel Thread Size 3/4-10 Thread Size 3/4-10 FastenerParts Shoulder Screw, Self Drill Sheet Metal Screw with Neoprene Washer 5-Pack The Hillman Group The Hillman Group 3693 1/4-14 x 2 In, Fox Valley Fence Staples 2 Galvanized Box 50 Lb.. # 6 X 2-1/4 Bugle Head Coarse Thread Drywall Screws 5 lbs.. uxcell Shaft Locking Pin w Ear 6mm x 35mm Coupler Pin for Farm Trailers Wagons Lawn Garden in Arch Round 5Pcs. DREAMLANDSALES 350PCS 304 Stainless Steel Split Lock and Flat Washer Assortment Kit (6 Size #6#8#10 1/4 5/16 3/8), Alloy Steel Socket Head Cap Screw Unbrako 12.9 Pack of 50 Black Oxide 40mm Long Fully Threaded M12-1.75mm Thread, 1-Pack Greenlee Textron Greenlee 29683 Washer Flat Fiber 1.40 X 2.00 X .12. Pack of 50 Min Qty 50, Retaining Interlock Ring Ext 7/8. Self-Tapping Sheet Metal Screws #10 X 4 Hex Indented Washer Steel Slotted Zinc Plated 500 pcs TypeAB. Fully Threaded Rod 6 ft Length Steel 5/8-18 Grade B7, Ultra Fine Thread Set Screw Thread Size 3/16-100 Thread Size 3/16-100 FastenerParts 18-8 Stainless Steel. 3/4 Push On Axle Cap Nuts Wheel Retainers 4.


#10 x 1-1/4 Deck Screws 18-8 Stainless Steel Type 17 Wood Cutting Point Quantity 100 Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Size Number 10 x 1-1/4 Long By Fastenere Lightning Stainless Square Drive


Quantity 100, Size Number 10 x 1-1/4" Long by Fastenere: Industrial & Scientific,#10 x 1-1/4" Deck Screws 18-8 Stainless Steel, Square Drive, Type 17 Wood Cutting Point,here to give you what you want,and 24/7 services,Best Price, Service and Fastest Shipping!