LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner

LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner,Spanner LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool,LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner - -,Product Authenticity Guarantee,Enjoy 365 Day Returns,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices! Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel psihoterapija-belin.si.

LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner

LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner
LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner
LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner
LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner
LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner
LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner
LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner
LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner

LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner

LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner - -. 1.1.Can not be used as a hammer. 。 2.Do not take casing plus. 。 3.The use of the surface should be clean, Gear oil at. 。 19x24mm Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Steel 12" Long 。 We are a wholesaler specializing in serving Amazon. Our products sell well in every market in the Amazon world, and we have recently entered the North American market. We welcome you to buy our products. If you have any questions, please feel free to contact us. 。 We are a wholesaler specializing in serving Amazon. Our products sell well in every market in the Amazon world, and we have recently entered the North American market. We welcome you to buy our products. If you have any questions, please feel free to contact us.。Check if the dimensions correspond to your article before buying.We offer a variety of tools that are ideal for everyday use by DIY enthusiasts and professional staff.。Description:。19x24mm Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Steel 12" Long。Specification:。Color: Black。Size:as the below picture shown (Diameter Approx.:19mm,24mm)。Material: Alloy steel。1.It is durable and convenient.。2.Simple design and easy to use.。3.Forward and backward working.。Note:。1.1.Can not be used as a hammer.。2.Do not take casing plus.。3.The use of the surface should be clean, Gear oil at.。Package included:。1 x Ratchet Socket Wrench。Tools, hand tools, screwdrivers, cutting pliers, manual side plate flushing tools, cable cutters。 。

LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner
LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner
LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner

2 Pack Radnor Model 64006510 60 Amp Tip 5 Per Package, IS DIY Soldering Kits Touch Control Button Color LED Aurora Tower/Light Cube Funny DIY Education Kit Good for Soldering Learning Beginner.  u02820301  Sector Spanner Wrench with Framework Hake  USAG   282 SN . YQQWN Arc Welding Machine,Mini IGBT Inverter Digital Hot Start MMA 220V Arc Welder Welding Machine Tools Welding Working Accessories Electric Power Tools. 19 Pack Wool Humanitarian/Emergency Relief Blanket. YIHOME Angle Grinder Belt Sander Attachment Adapter Angle Grinder Bearing Sanding Support Tool Pipe Tube Bracket Accessories Aluminum Alloy Polishing Professional Accessories, DIY Soldering Project Practice Kit Auto-scan with Headphone Jack for Beginner Electronics SMD Welding Learning Teaching and Home Education Etoput FM Radio Kit. 3-Pack FastCap 02094 3 Way Clamp Spring Clamp/Edge Clamp with Rubber Tips. Cayken SCY-42HD 1.65 Magnetic Drill Press with 1700W Variable Speed Motor Weldon Shank. assistive hand tools included with Iron Holder 21 Items Cleaning Kit and Accessories YIHUA 947-V Hand Soldering Iron Kit bundle with 17.32 x 12.20 M180 Electronic Repair Mat. Moligh doll New 620W 110V Wood Trim Router 6.35mm Collection Diameter Electric Manual Trimmer Woodworking Laminated Palm Router Woodworking Tools US Plug, 5pcs Drill Bit Hex Socket Tool Drill Bit Socket Adapter 16mm Steel Socket Screwdriver Drill Bit Adapter Tool, Outique Women O Neck Casual Above Knee Dress Solid Pleated Skirts Sleeveless Loose Daily Mini Dress, Color : Black, Size : Free LPLCUICAN 4pcs/Set Ball Lock Ratchet Socket Adapter Reducer Converter Tool 1/4 3/8 1/2. Westward 54PP18 Wrench Combination/Stubby SAE 5/8 Pack of 2, 1-3/8In Tungsten Carbide Tipped Hole Saw, STP : Round & Flat Cable : Premium Pro Grade : Coaxial Cable and Network Cable Stripper Cat6 RG11 : Cat5e RG7 RG6 UTP Urban Security Group Blue Cable Stripper For RG59, 69373 Pittsburgh 2 Piece Rubber Strap Wrench Set, INTSUPERMAI Optical Hand Edge-Grinder Manual Eyeglasses Lens Hand Edger with #180#280#400 Grinding Wheel Workbench and Light 110V, Oxygen Air Flowmeter,Wulidasheng 0-1.5LPM 1.5L Oxygen Air Gas Flowmeter Gauge Measuring Tool with Control Valve.


LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner


LIANGANAN Hand Tools 19x24mm Steel Ratchet Podger Spanner Alignment Scaffolde Erecting Tool Spanner - -,Product Authenticity Guarantee,Enjoy 365 Day Returns,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices!