profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit

profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit,Tool Kit profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand,profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit - -,satisfaction guarantee,Shopping now,excellent customer service and fast shipping. Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit psihoterapija-belin.si.

profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit

profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit
profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit
profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit
profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit
profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit
profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit

profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit

profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit - -. 1.75mm Extra Long Size, Great For Working With Hard To Reach Areas. 。 2.50 Pieces Bit Assortment for All Jobs. 。 3.Chrome Vanadium Steel for Durable and Strength. 。 4.Well Stay in a Sturdy Blow Mold Case, Easy to Carry and Storage. 。 Features:1.75mm Extra Long Size, Great For Working With Hard To Reach Areas.2.50 Pieces Bit Assortment for All Jobs.3.Chrome Vanadium Steel for Durable and Strength.4.Well Stay in a Sturdy Blow Mold Case, Easy to Carry and Storage.。Descriptions:1.Multi-bits for all jobs.2.Durable and easy to use.。Specifications:49pc 75mm Cr-V Screwdriver Bits: Torx bits: T8-10-15-20-25-27-30-35-40Tamper Proof Torx bits: T10-15-20-25-30Clutch bits: 1-2-3Torq bits: 6-8-10Spline bits: M5-6-8Tri-Wing bits: 1-2-3-4Square bits: 1-2Spanner bits: 4-6-8-10mmFlat bits: 4-5-6mmPhillips bits: PH 1-2Pozidrive bits: PZ 1-2Tamper Proof Hex bits: 2-2.5-3-4-5-6mmHex bits: 4-5-6mm1pc Magnetic Bit Holder:Material: Chrome Vanadium SteelPackage Informations:Package Size: 190x135x40mm/7.41x5.27x1.56inPackage Weight: 829g/29.02ozPlastic Box Package。Package Include:1 x 50pc Extra Long 75mm Bit Set 。 。 。

profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit
profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit
profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit
profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit
profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit
profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit

DANIU 25 in 1 Multi-purpose Precision Screwdriver Wallet Set Repairtools. ZYL-YL High Accuracy Large Screen Electronic Digital Display Torquemeter Adjustable Torque Meter Adapter Professional Universal Wrench, Powermatic 1791310 PM701 3/4 Horsepower Bench Mortiser. Teng Tools 72 Piece 1/4 Inch & 1/2 Inch Drive 6 & 12 Point Metric Regular/Shallow Socket Set T1272, TOVOT 212 PCS Drum Sanders Set Mix Grit 600 Grit 320 Grit,240 Grit,180 Grit Sanding Bands with 1/8 Shank for Dremel Tools, Heavy Duty Linear Actuator DC 12V Electric Motor Maximum Lift 6000N 500mm Stroke for Auto Car Agriculture Solar Home JS-TGZ-U3 Model Linear Actuator, El 1/2-14 3/4-16 1.47In Adpt MNPT-MJIC. Titan 12517 17mm Ratcheting Wrench, Etching Tool USB Charging Cable and 3 Variable Speed of 5000~15000rpm for Delicate & Light DIY Small Projects Utool 3.6V Cordless Rotary Tool with 42 Accessories, Slim Tip Pack of 10 pcs 5 Flush Oblique Cutter Eclipse Tools 200-060, 102-4030-KIT CUI Inc 102-4030-KIT Kits.


profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit


profectlen-US 50Pcs Long Screwdriver Bit Set Torx Star Hex Pozi Screwdriver Hand Tool Kit - -,satisfaction guarantee,Shopping now,excellent customer service and fast shipping.