3/8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench

3/8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench,SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench 3/8-Inch,SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench, 3/8-Inch - -,Get the product you want,The Luxury Lifestyle Portal,Free Shipping! Our Online boutique. 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench 3/8-Inch SK Hand Tool 88612 psihoterapija-belin.si.

3/8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench

3//8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench
3//8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench
3//8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench
3//8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench
3//8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench
3//8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench
3//8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench

3/8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench

SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench, 3/8-Inch - -. SUREGRIP DESIGN: This tool includes SK's SureGrip wrenching design on wrench box ends, which drives the side of the hex of the fastener, not the corner, to increase torque and avoid edge breakage, especially on rusted or damaged fasteners 。 ERGONOMIC HANDLE: SK SuperKrome combination wrench features a thicker shank and rounded edges for improved gripping and increased comfort. SK chrome wrench is built to meet technicians’ daily needs and is durable and field-proven to have a long life 。 DURABLE SUPERKROME FINISH: High polish SuperKrome plating results in a showroom finish. It provides a longer tool life and maximum corrosion resistance to the 6-Point Combination Chrome Wrench 。 RUGGED STEEL CONSTRUCTION: The combination wrenches are cold-forged with high carbon alloy steel for maximum strength. Manufactured from durable materials to give superior service year after year and to last a lifetime with proper care and usage 。 MADE IN THE USA: All SK tools are premium quality, precision-crafted and made in the USA with American steel. The limited lifetime warranty backs our high-performance tools built, to last a lifetime 。 SK Professional Tools 886 /8 in. 6-Point, Long, Chrome Combination Wrench. Cold forged with high alloy US steel for maximum strength. SureGrip drive design drives the side of the fastener, not the corner, to provide increased strength and avoid rounding of rusted or damaged fasteners. SuperKrome Plating delivers the toughest finish with high polish plating which results in showroom finish providing long life and maximum corrosion resistance. This chrome wrench is proudly made in the USA. 。 。 。

3//8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench
3//8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

3/8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench

Ratchet Socket Wrench Set Professional CRV SAE & Metric Sockets Extension Bars & Adapter Bits with 72 Tooth Reversible Quick Release Wrench Premium Carry Case Included KENDO 35PCS 1/4’’ Dr. Wera Metal RATCHET Spanner Set 8100 SA 8 with Switch Lever Renewed, Individual Head Big Wrench Hanks Shop Universal Wrench Multifunction Adjustable Grip Wrench Set Ratchet Wrench Spanner Hand Tools Color : Single Head Big Wrench. SMVISON Cute DIY Handmade Retro Alloy Weave Leather Car Key Chain for Girls Friends Son Daughter, Hopper Lock BUNN-O-MATIC Plunger 29702-1000, MG554zy0 2000PSI 211-617 Airless Spray Tip Painting Sprayer Nozzle for Graco/Titan/Wagner Airless Spray Tip Painting Sprayer Nozzle 411. 1 Pc of 2DBU5 Hand Drilling Hammer,3 Lb,Fiberglass. SOFIALXC Sanding Sponge,Sandpaper Polishing Drywall Block Sander Tool Washable and Reusable.-6 tablets-6piece Combination(80-600). Dasco 640 24-Inch Shingle Ripper. GEARWRENCH 1/4 Drive Spinner Handle 7-3/4-81128. YZB Welding Repair Tool 57PCS Wood Burning Tool Kit Craft Welding Imprint Art Pen Brass Nib Electronic Welding Tool, Laser 7102 Tools-Universal Joint Socket Set 3/8 D-7102, for Shipyards, with Good Conductivity 500A Brass Welding Clamp C Earth Clamp with Force Lever for Machinery Manufacturing Brass, Welding helmet|welding mask|Welding Head Neck Shoulder Protective Hood Cap Practical Flame Retardant Welder Safety Cover Helmet Mayitr|By KALLAR, 867-415SR Spears 4 Two Piece PVC Saddle Clamp, Grizzly G0529 Oscillating Spindle/Disc Sander 12-Inch.


3/8-Inch SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench


SK Hand Tool 88612 6-Point SuperKrome Long Pattern Combination Wrench, 3/8-Inch - -,Get the product you want,The Luxury Lifestyle Portal,Free Shipping! Our Online boutique.