Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter

Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter,Waterproof ORP Meter Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool,Buy LNDDP Professional ORP Detector - Waterproof ORP Meter - Professional 169E Redox Tester - pH Measurement Test Tool: pH Meters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,BEST PRICE GUARANTEE,Absolutely Price to value,Save even more with Free Pickup + Discount. Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter Professional 169E Redox Tester LNDDP psihoterapija-belin.si.

Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter

Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter
Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter
Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter
Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter
Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter

Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter

LNDDP Professional ORP Detector - Waterproof ORP Meter - Professional 169E Redox Tester - pH Measurement Test Tool: Industrial & Scientific. Buy LNDDP Professional ORP Detector - Waterproof ORP Meter - Professional 169E Redox Tester - pH Measurement Test Tool: pH Meters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 【Advanced Technology】The use of advanced technology, quality components, and replaceable electrode, greatly reducing the size, reducing costs, maintaining the original good quality, making the use of O.R.P popular. 。 【Waterproof Shell Design】The waterproof grade is IP55,effectively preventing the tester from entering the water thus affecting the measurement results. 。 【Data Lock Function】The tester is designed with a “HOLD” button, making it convenient to save and record measurement data. 。 【Wide Application】The ORP detector is widely applicable for industrial wastewater redox system,measuring the disinfection effect on swimming pool water, mineral water and tap water,observing the dynamic changes of ORP in soil, etc. 。 【Tips】Confronting with conditions like large indication error, indication value jumps, and the indication value does not return to zero, etc., the following parts of the instrument immersion line should be inserted into the alcohol to shake a few times to clean the sensor. 。Professional ORP detector 169E Redox Tester Waterproof ORP Meter pH Measurement。 。 Product Description:。 Measuring range: Resolution: 1mV; Accuracy: 5mV。 Display Type: Digital。 Working Voltage: 4*1.5V (AG-13 battery)。 Working Temperature : 0 ° C ~ 50 ° C。 Correction: 1 point correction。 Volume: 188mm*35mm*35mm。 Weight: 118g。

Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter
Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter
Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter

UNI-T Handheld Red Digital LCD Multimeter 1999 Counts Professional Ammeter Ohmmeter Voltmeter UT33C+. Stainless Steel Parallel Marking Gauge with Hard Alloy Marking Head 0-200mm Ultra Precision Parallel Vernier Caliper 0-200mm Measuring Range, kowaku 100 Gram Bench Scale with 5g 50g Weights 10g 20g, Counter Display Digital Counter Without Input Voltage Digital Electrical Counter Counter 0-99999999 with 8-Digit LCD Display Electronic Counter. PEAKMETER PM6612L Digital Lux Automatic Manual Ranging Analog Digital Lux Meters 0-200000 Lux FC Meter with 40-segment Bar Graph. Denpetec 10A 100A Current Probe Clamp BNC Port Electrical Meter Oscilloscope Accessory 0.1V/A 0.01V/A Output Sensitivity 10A 100A. Parts & Accessories 3.5A LCD Display Mini Digital Voltmeter USB Voltage Meter Current Meter Mobile Power Battery Micro USB Charger Tester rc Toy. Vernier Calipers Vernier Caliper High Precision Electronic Digital Caliper LCD Display Micrometer Measuring Tool Stainless Steel Vernier Calipers Color : Silver, Size : 0-200mm, Stroke Hi-Pro SMT .275 1 piece Contact Probes Std, ffzhushengmy Electronics Module Parts Blue DC 5V to 12V 110°C Digital Thermometer Monitor Multipurpose Thermometer 3pcs 50°C to. for Spectrum M2i.4622 ASA M1 Waveform Tools with Subscription, Vermont Gage 911173600 Black Oxide Treated 52100 Tool Steel Blackquard Plus Cylindrical Pin Gage, USB Digital Power Meter Tester Voltage/Amps Current Tester Multimeter Speed of Chargers Cables Capacity Monitor USB Multifunction Tester TOFKE. Color : Shuang 100m ZYR TSAKJ Mini Brass Caliper Pure Copper Vernier Dual-Scale Measuring Ruler Portable Retro, FatCat Wall Graphics Adults/Kids LCD Digital Non Contact Forehead Infrared Temperature Tester ℉/℃ Transform Temperature Tool,1-Second Accurate Reading IR Infrared Temperature Measurement LCD Display. Ohaus Dial-O-Gram Stainless Steel Top Loading Mechanical Triple Beam Balance with Stainless Steel Plate Tare and Attachment Masses 2610g x 0.1g. L6E3 250KG Aluminum Single Point Metric Load Cell Brecknell L6E3-C3-0.25t Pack of 3 pcs, LCD Display Shimpo DT-205LR-S12TCAL Handheld Tachometer with 12 Wheel 6-99999rpm Range with a NIST-Traceable Calibration Certificate with Data, Ratchet Stop Heat Insulated Frame Mitutoyo 102-301 Outside Micrometer +/-0.002mm Accuracy juritan-0018396305-Mitutoyo-0265 0-25mm Range 0.01mm Graduation, 9.84FT Oiiwak Industrial Endoscope Automotive Borescope Inspection Snake Camera Scope IPS Screen 5.5mm 1080P Waterproof 6 LED & Hidden Winding Semi-Rigid Cable.


Professional 169E Redox Tester LNDDP Professional ORP Detector pH Measurement Test Tool Waterproof ORP Meter


Buy LNDDP Professional ORP Detector - Waterproof ORP Meter - Professional 169E Redox Tester - pH Measurement Test Tool: pH Meters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,BEST PRICE GUARANTEE,Absolutely Price to value,Save even more with Free Pickup + Discount.