Mojca Vatovec, psihoterapevtka, družinska terapevtka, mediatorka

Licenca psihoterapevt Slovenskega združenja psihoterapevtov. Zaključila dve psihoterapevtski smeri: sistemsko družinsko psihoterapijo in tudi psihoanalitično psihoterapijo. Po l.2008 zaključenem izobraževanju v sistemski družinski terapiji in psihoterapiji na Katedri za psihiatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani zaključila še izobraževanje za družinskega mediatorja in NLP trenerja. Od l. 2008 družinska terapevtka in družinska mediatorka na Inštitutu za psihoterapijo, mediacijo in svetovanje Belin. Med 2009 in 2014 mediatorka in trener na Inštitutu za mediacijo Concordia. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani od l. 2010 mediatorka v družinskih zadevah. Poslovna vodja in svetovalka na Centru za psihološko svetovanje Posvet od l. 2011. Vodi šole za starše in edukativne in izkustvene skupine o partnerstvu in starševstvu. Na Slovenskem združenju psihoterapevtov l. 2014 pridobila naziv psihoterapevt. L.2023 zaključila usposabljanje za psihoanalitičnega psihoterapevta na Slovenskem društvu za psihoanalitično psihoterapijo, ki je član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo in IPA.

Lucija Bukovec, dr. med., spec. psih., edukantka psihoanalitične psihoterapije

Leta 2023 je zaključila študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2020 pa specializacijo iz psihiatrije na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani. Po specialističnem izpitu se je zaposlila na Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog UPK Ljubljana, od leta 2023 dalje dela kot psihiatrinja v psihiatrični ambulanti s koncesijo. Med specializacijo je končala podiplomski študij psihodinamske psihoterapije na Medicinski fakulteti,  od leta 2019 je edukantka psihoanalitične psihoterapije pri Slovenskem društvu za psihoanalitično psihoterapijo, ki je član Evropske federacije za psihoanalitično psihoterapijo in IPA. Na Inštitutu Belin opravlja psihoanalitično psihoterapijo.

Vida Kokelj, univ.dipl.psih.

Zaključeno izobraževanje iz Sistemske družinske psihoterapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Zaključeno izobraževanje iz transakcijske analize: Transactional Analyst – Counsellor. Zaključeno izobraževanje na drugi stopnji vedenjsko kognitivne terapije, trenutno vključena v tretjo stopnjo, Praktikum III. Dolgoletne izkušnje pri institucionalnem delu z otroki in mladostniki, katerih vzgoja je težavna in njihovimi starši. Večletno izvajanje seminarjev za učitelje. 2009 – 2013 habilitacija za višješolskega predavatelja v programu Organizator socialne mreže(za predmete Družina kot socialni sistem, Družina v sodobnem svetu, ter Otroci in mladostniki v sodobni družbi). Soavtorica priročnika Mala knjiga za velike starše.

Lučka Mlakar, magistrica socialnega dela

Zaključen magistrski študij na Fakulteti za socialno delo, smer: psihosocialna podpora in pomoč. Na  Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana opravljen tečaj za svetovalce Klica v duševni stiski. Opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva. Triletne izkušnje z delom v Kriznem centru za otroke – Hiša zavetja Palčica. Dve leti zaposlena na Centru za socialno delo kot strokovna delavka v socialnovarstvenem programu Dnevni center za otroke in mladostnike. Od l.2023 zaposlena kot svetovalka na Centru za psihološko svetovanje Posvet, kjer dela z odraslimi posamezniki, pari, družinami in z mladostniki. Na Inštitutu Belin opravlja psihološka svetovanja in psihosocialna svetovanja.